Prezydent RP Andrzej Duda na stoisku PIT-RADWAR S.A.

5 września br., drugiego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego ekspozycję PIT-RADWAR S.A. odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prezentacji zgromadzonych na stoisku urządzeń dokonał Prezes PIT-RADWAR S.A. Rafał Kowalczyk. Pan Prezydent zwiedzanie ekspozycji rozpoczął od samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego POPRAD- przeznaczonego do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach przy użyciu samonaprowadzających się pocisków rakietowych bliskiego zasięgu. SPZR POPRAD może być stosowany do osłony kolumn wojsk, miejsc postoju, stanowisk dowodzenia i zgrupowań, oraz lotnisk, portów, zakładów przemysłowych, węzłów komunikacyjnych itp. przed uderzeniami środków napadu powietrznego. 

Kolejnym urządzeniem zaprezentowanym Panu Prezydentowi była zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna BYSTRA. ZDPSR BYSTRA przeznaczona jest do wykrywania i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu stosowanych do osłony taktycznych ugrupowań bojowych przed środkami napadu powietrznego. Jest radarem wielofunkcyjnym i wielozadaniowym o wszechstronnych możliwościach i zastosowaniach, posiadającym zdolność wykrywania i śledzenia typowych zagrożeń powietrznych jak samoloty bojowe i śmigłowce (również w zawisie), pocisków rakietowych, a także bezpilotowych statków powietrznych oraz granatów moździerzowych. Stacja może pracować w kilku trybach pracy dopasowanych do realizowanego zadania bojowego. 

Na ekspozycji PIT-RADWAR S.A. Pan Prezydent oglądał także system armaty morskiej kal. 35 mm AM-35. Okrętowy system artyleryjski oparty na armacie morskiej AM-35 jest przeznaczony do zwalczania celów powietrznych na wysokościach od bardzo niskich do średnich. System jest skutecznym środkiem obrony przed bezpilotowymi środkami powietrznymi. Może być także stosowany do zwalczania celów na powierzchni morza. W skład systemu wchodzi automatyczna armata AM-35, zintegrowana głowica obserwacyjno-śledząca ZGS-158M, stanowisko kierowania ogniem (SKO) i rezerwowe stanowisko kierowania ogniem (RSKO). Otwarta architektura systemu, jego modułowość i skalowalność daje możliwość integracji na okrętach wielu klas. 

Kolejnym prezentowanym systemem były  holowana armata przeciwlotnicza kal. 35 mm A-35/AG-35 oraz wóz kierowania ogniem WG-35. Armata przeciwlotnicza AG-35 kal. 35 mm i jej wariant A-35 są środkami ogniowymi przeznaczonymi do pracy w baterii przeciwlotniczej. Służą do zwalczania środków napadu powietrznego, zwłaszcza samolotów, śmigłowców, rakiet skrzydlatych i środków bezpilotowych na bardzo małych, małych i średnich wysokościach. Armaty mogą także zwalczać lekko opancerzone cele lądowe i nawodne.
Wóz Kierowania Ogniem WG-35 wraz ze swoją zintegrowaną głowicą śledzącą i oprogramowaniem stanowi element systemu dowodzenia baterii przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu. WG-35 otrzymuje wstępną informację o sytuacji radiolokacyjnej z nadrzędnego stanowiska dowodzenia bądź radaru lokalnego, a następnie dokonuje przechwytu celu i prowadzi śledzenie przy użyciu optoelektronicznej głowicy śledzącej i układu wideotrakera.  Jako środki ogniowe typowo stosowane są armaty kal. 35 mm. System WG- 35 może skonfigurować pojedynczy kanał celowania (efektor) o dużej sile ognia i celności, złożony z kilku armat A-35 pracujących łącznie i w trybie automatycznym. 

Pan Prezydent obejrzał również znajdujące się na tegorocznej ekspozycji urządzenia systemu IFF Mark XIIA: interrogator dalekiego zasięgu IDZ-50, interrogator krótkiego zasięgu IKZ-50P, interrogator średniego zasięgu ISZ-50.


Najnowsze wiadomości