Przekazanie Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artyleryjskiego LIWIEC

13 grudnia br. odbyło się oficjalne przekazanie ostatniego egzemplarza Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artyleryjskiego LIWIEC. Przekazanie nastąpiło na mocy umowy zawartej 21 stycznia 2013 r. Przekazany zestaw był czwartym dostarczonym w tym roku egzemplarzem i ostatnim z siedmiu przewidzianych w umowie.

Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego RZRA Liwiec to mobilny radar przeznaczony do walki z artylerią przeciwnika. Urządzenie automatycznie wykrywa i śledzi namierzone cele oraz określa współrzędne upadku pocisku. Wskazuje także położenie stanowisk ogniowych, z których pociski zostały wystrzelone. RZRA Liwiec charakteryzuje się niską wykrywalnością przez środki walki radioelektronicznej i wysoką odpornością na czynniki środowiskowe oraz zakłócenia czynne i bierne. Zestaw jest szczególnie przydatny w czasie działań wojennych do wykrywania i niszczenia stanowisk ogniowych artylerii przeciwnika. W czasie pokoju może być wykorzystywany do ochrony baz wojskowych i obiektów o szczególnym znaczeniu.

Obecnie na wyposażeniu jednostek WRiA znajduje się 10 egzemplarzy Radiolokacyjnych Zestawów Rozpoznania Artyleryjskiego LIWIEC.


Najnowsze wiadomości