PIT-RADWAR S.A. podpisał umowę na wykonanie serwisowania systemów kierowania uzbrojeniem SAMOC

13 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy firmą PIT-RADWAR S.A. oraz 12. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z Torunia na usługi serwisowania systemów kierowania uzbrojeniem SAMOC oraz jego podzespołów i części.

Umowa realizowana będzie w latach 2018-2020.

Całkowita wartość umowy wynosi 13.500.000,00 zł. brutto.

Najnowsze wiadomości