PIT-RADWAR S.A.

Aktualności

Wizyta uczestników 29. kursu SERA w PIT-RADWAR S.A.

22 maja 2017 news

W dniach  15–19 maja 2017 r. Polska była gospodarzem jednego z czterech tygodni 29. edycji kursu SERA – Session européenne des responsables d’armement (European Session for Armament Officials). Uczestnikami kursu byli przedstawiciele wyższych szczebli rządowych oraz kadry menadżerskiej przedsiębiorstw sektora obronnego. …

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

28 kwietnia 2017 ogłoszenia, przetargi

KONKURS OFERT : Wykonanie audytu energetycznego  przedsiębiorstwa Zamawiający PIT-RADWAR S.A. z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie, zaprasza Wykonawców do udziału w konkursie ofert na realizację usługi „Wykonanie audytu energetycznego  przedsiębiorstwa” Pełną treść „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (w skrócie SIWZ), umieszczono na stronie internetowej www.pitradwar.com …

PIT-RADWAR S.A. – Dni Przemysłu

27 kwietnia 2017 news

W środę, 26. kwietnia br., w Centrum Konferencyjnym MON, odbyła się kolejna, ósma już, edycja Dni Przemysłu – „Siły Zbrojne RP i polski przemysł obronny w strategii bezpieczeństwa Polski”. Wydarzenie organizowane jest przez Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej. W tegorocznej edycji udział wzięli …

Audyt króćców pomiarowych emitorów zainstalowanych na emitorach zlokalizowanych na terenie siedziby PIT-RADWAR S.A.

21 kwietnia 2017 ogłoszenia, przetargi

Zamawiający PIT-RADWAR S.A. z siedzibą przy ul Poligonowej 30 w Warszawie (04-051) poszukuje wykonawcy audytu króćców pomiarowych emitorów zainstalowanych na emitorach zlokalizowanych na terenie siedziby PIT-RADWAR S.A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu lokalizacji 42 króćców emitorów na zgodność z obowiązującą normą. Po zakończeniu audytu jego wyniki …

PIT-RADWAR S.A. na odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP

12 kwietnia 2017 news

12 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym WP odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych  RP, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza oraz kierownictwa resortu i najwyższych dowódców wojskowych. Obecni byli także: wiceministrowie, szef …

KONKURS OFERT NA „DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BIUR W OBIEKCIE LPWE”

30 marca 2017 ogłoszenia

PIT–RADWAR S.A. ogłasza konkurs ofert na: „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie LPWE”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia biurowego do pomieszczeń biurowych w LPWE, zlokalizowanych na ternie Zamawiającego w Kobyłce, w oparciu o „Zestawienie wyposażenia biur LPWE” stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia oraz Wymagania dla wyposażenia …

Ogłoszenie o unieważnieniu części Konkursu ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych (LPWE)”

30 marca 2017 ogłoszenia

PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Rozdziału IX, ust. 3 Ogłoszenia o Konkursie ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych (LPWE)” niniejszym ogłasza, iż unieważnia w całości Konkurs ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych (LPWE)”.

PIT-RADWAR S.A. na LIMA 2017

30 marca 2017 news

W dniach 21-25 marca 2017 r. w Malezji, na wyspie Langkawi, odbywały się międzynarodowe targi lotniczo-morskie LIMA (Langkawi International Maritime & Aerospace Exhibition). Wystawa lotnicza i morska LIMA’17 – jest jedną z najważniejszych wystaw na obszarze Azji i Pacyfiku prezentującą ofertę międzynarodową dla lotnictwa, przede wszystkim …

RSS