PIT-RADWAR S.A.

Archiwum

Audyt króćców pomiarowych emitorów zainstalowanych na emitorach zlokalizowanych na terenie siedziby PIT-RADWAR S.A.

21 kwietnia 2017 ogłoszenia, przetargi

Zamawiający PIT-RADWAR S.A. z siedzibą przy ul Poligonowej 30 w Warszawie (04-051) poszukuje wykonawcy audytu króćców pomiarowych emitorów zainstalowanych na emitorach zlokalizowanych na terenie siedziby PIT-RADWAR S.A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu lokalizacji 42 króćców emitorów na zgodność z obowiązującą normą. Po zakończeniu audytu jego wyniki …

KONKURS OFERT NA „DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BIUR W OBIEKCIE LPWE”

30 marca 2017 ogłoszenia

PIT–RADWAR S.A. ogłasza konkurs ofert na: „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie LPWE”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia biurowego do pomieszczeń biurowych w LPWE, zlokalizowanych na ternie Zamawiającego w Kobyłce, w oparciu o „Zestawienie wyposażenia biur LPWE” stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia oraz Wymagania dla wyposażenia …

Ogłoszenie o unieważnieniu części Konkursu ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych (LPWE)”

30 marca 2017 ogłoszenia

PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Rozdziału IX, ust. 3 Ogłoszenia o Konkursie ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych (LPWE)” niniejszym ogłasza, iż unieważnia w całości Konkurs ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych (LPWE)”.

Ogłoszenie rozbiórka oczyszczalni

24 marca 2017 ogłoszenia, przetargi

PIT–RADWAR S.A. niniejszym ogłasza  konkurs ofert na: „Rozbiórkę oczyszczalni biologicznej ścieków bytowych”. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka Poletka osadowego oraz tzw. biobloku biologicznej oczyszczalni ścieków, a w szczególności zakres prac rozbiórkowych obejmuje: rozbiórka elementów betonowych Poletka Osadowego o wymiarach 27m x 31 m z rozbiórką …

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury pomiarowo-kontrolnej dla stanowiska do badania parametrów elektrycznych promieniowania mikrofalowego

17 marca 2017 ogłoszenia

Zamawiający PIT-RADWAR S.A. z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie (04-051), informuje o przetargu o przetargu nieograniczonym na dostawę Aparatury Pomiarowo-Kontrolnej dla Stanowiska do badania parametrów elektrycznych promieniowania mikrofalowego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych urządzeń określonych w Formularzu Technicznym nr 1 (Załącznik nr 1 – …

Konkurs ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie LPWE”

23 lutego 2017 ogłoszenia

PIT–RADWAR S.A. niniejszym ogłasza konkurs ofert na: „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie LPWE”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia biurowego do pomieszczeń biurowych w LPWE w oparciu o „Zestawienie wyposażenia biur LPWE” stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia, Wymagania dla wyposażenia biurowego stanowiące załącznik nr …

Koncepcja lokalizacji PIT-RADWAR S.A. na terenach Spółki w Kobyłce k/Warszawy – konkurs ofert

16 lutego 2017 ogłoszenia, przetargi

PIT-RADWAR S.A., ma przyjemność przedstawić warunki udziału w konkursie ofert na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Koncepcja lokalizacji PIT-RADWAR S.A. na terenach Spółki w Kobyłce k/Warszawy przy ul. Nadmeńskiej pod potrzeby prowadzenia statutowej działalności Spółki (dalej opisana jako „Koncepcja Projektowa”). Ofertę należy zaadresować do Inwestora na …

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania

26 stycznia 2017 ogłoszenia, przetargi

PIT–RADWAR S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania 12 budynków zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia i szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu umieszczone są w załącznikach. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie …

RSS