PIT-RADWAR S.A.

Archiwum

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

28 kwietnia 2017 ogłoszenia, przetargi

KONKURS OFERT : Wykonanie audytu energetycznego  przedsiębiorstwa Zamawiający PIT-RADWAR S.A. z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie, zaprasza Wykonawców do udziału w konkursie ofert na realizację usługi „Wykonanie audytu energetycznego  przedsiębiorstwa” Pełną treść „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (w skrócie SIWZ), umieszczono na stronie internetowej www.pitradwar.com …

Audyt króćców pomiarowych emitorów zainstalowanych na emitorach zlokalizowanych na terenie siedziby PIT-RADWAR S.A.

21 kwietnia 2017 ogłoszenia, przetargi

Zamawiający PIT-RADWAR S.A. z siedzibą przy ul Poligonowej 30 w Warszawie (04-051) poszukuje wykonawcy audytu króćców pomiarowych emitorów zainstalowanych na emitorach zlokalizowanych na terenie siedziby PIT-RADWAR S.A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu lokalizacji 42 króćców emitorów na zgodność z obowiązującą normą. Po zakończeniu audytu jego wyniki …

KONKURS OFERT NA „DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BIUR W OBIEKCIE LPWE”

30 marca 2017 ogłoszenia

PIT–RADWAR S.A. ogłasza konkurs ofert na: „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie LPWE”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia biurowego do pomieszczeń biurowych w LPWE, zlokalizowanych na ternie Zamawiającego w Kobyłce, w oparciu o „Zestawienie wyposażenia biur LPWE” stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia oraz Wymagania dla wyposażenia …

Ogłoszenie o unieważnieniu części Konkursu ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych (LPWE)”

30 marca 2017 ogłoszenia

PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Rozdziału IX, ust. 3 Ogłoszenia o Konkursie ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych (LPWE)” niniejszym ogłasza, iż unieważnia w całości Konkurs ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych (LPWE)”.

Ogłoszenie rozbiórka oczyszczalni

24 marca 2017 ogłoszenia, przetargi

PIT–RADWAR S.A. niniejszym ogłasza  konkurs ofert na: „Rozbiórkę oczyszczalni biologicznej ścieków bytowych”. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka Poletka osadowego oraz tzw. biobloku biologicznej oczyszczalni ścieków, a w szczególności zakres prac rozbiórkowych obejmuje: rozbiórka elementów betonowych Poletka Osadowego o wymiarach 27m x 31 m z rozbiórką …

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury pomiarowo-kontrolnej dla stanowiska do badania parametrów elektrycznych promieniowania mikrofalowego

17 marca 2017 ogłoszenia

Zamawiający PIT-RADWAR S.A. z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie (04-051), informuje o przetargu o przetargu nieograniczonym na dostawę Aparatury Pomiarowo-Kontrolnej dla Stanowiska do badania parametrów elektrycznych promieniowania mikrofalowego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych urządzeń określonych w Formularzu Technicznym nr 1 (Załącznik nr 1 – …

Konkurs ofert na „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie LPWE”

23 lutego 2017 ogłoszenia

PIT–RADWAR S.A. niniejszym ogłasza konkurs ofert na: „Dostawę i montaż wyposażenia biur w obiekcie LPWE”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia biurowego do pomieszczeń biurowych w LPWE w oparciu o „Zestawienie wyposażenia biur LPWE” stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia, Wymagania dla wyposażenia biurowego stanowiące załącznik nr …

Koncepcja lokalizacji PIT-RADWAR S.A. na terenach Spółki w Kobyłce k/Warszawy – konkurs ofert

16 lutego 2017 ogłoszenia, przetargi

PIT-RADWAR S.A., ma przyjemność przedstawić warunki udziału w konkursie ofert na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Koncepcja lokalizacji PIT-RADWAR S.A. na terenach Spółki w Kobyłce k/Warszawy przy ul. Nadmeńskiej pod potrzeby prowadzenia statutowej działalności Spółki (dalej opisana jako „Koncepcja Projektowa”). Ofertę należy zaadresować do Inwestora na …

RSS