PIT-RADWAR S.A.

Delegacja przedstawicieli Zarządu Wojsk Radiotechnicznych oraz Brygady Radiotechnicznej z Wrocławia

W dniu 20.04.br. siedzibę PIT-RADWAR S.A. odwiedziła delegacja przedstawicieli Zarządu Wojsk Radiotechnicznych, w składzie – płk Dariusz Krzywdziński – Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych, ppłk Robert Stupak – Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju, płk Jerzy Kwika – Szef Oddziału Szkolenia, ppłk Miłosz Puto – Szef Wydziału Operacyjnego oraz Szef Zespołu Nadzoru Technicznego 3. Brygady Radiotechnicznej z Wrocławia – ppłk Jacek Połeć.

Na początku spotkania przedstawiona została prezentacja mająca na celu omówienie oraz podsumowanie dostaw radarów NUR-15M (ODRA) realizowanych w ramach zawartej umowy. Zaprezentowany został również stan przygotowań do realizacji umowy na dostawę radarów NUR-15M w ramach nowej umowy z Inspektoratem Uzbrojenia. Ponadto szczegółowo przeanalizowane zostało zarządzanie cyklem życia rodziny radarów NUR-15.

W dalszej części spotkania goście zostali zaproszeni na Halę Wyrobów Gotowych, gdzie mieli okazję dokładnie zapoznać się ze sprzętem wyprodukowanym w Spółce.

Spotkanie zakończyła prezentacja, w trakcie której omówione zostały prace rozwojowe w obszarze radiolokacji realizowane przez Spółkę na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Naszą Spółkę reprezentowali między innymi – Prezes Zarządu Rafał Kowalczyk, Dyrektor ds. Badań, Rozwoju i Wdrożeń Jerzy Miłosz oraz Dyrektor Handlowy – Alicja Tomkiewicz.