Pit Radwar

Kariera

PIT-RADWAR S.A. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki, fizyki technicznej, ekonomii jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb. Gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria). Dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich. Studentom ostatnich lat studiów umożliwiamy pisanie prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w PIT-RADWAR S.A.

Aktualne oferty pracy:

——————————————————————————————————————–
Nr Ref. 25/2014

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR)Dziale Przetwarzania Sygnałów (RRS)Pracowni Systemów Identyfikacji IFF (RRS-05) na stanowisko:

Programista VHDL/C/C++  (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Udział w projektowaniu, implementacji, testowaniu i uruchamianiu systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych, zorganizowanych na platformach FPGA;
 • Udział w projektowaniu, implementacji, testowaniu i uruchamianiu systemów cyfrowego przetwarzania informacji związanych z obróbką sygnałów radiolokacyjnych, zorganizowanych na platformach DSP;
 • Udział w uruchamianiu i badaniach systemów przetwarzania informacji związanych z obróbką sygnałów radiolokacyjnych;
 • Tworzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie lub ostatni rok studiów technicznych II stopnia – preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury specjalistycznej z zakresu informatyki / elektroniki oraz pozwalająca na swobodne komunikowanie się (Mile widziane świadectwa językowe oraz certyfikaty);
 • Doświadczenie w programowaniu układów PLD (Xilinx, ALtera, Lattice);
 • Biegła znajomość języka VHDL;
 • Znajomość języka C/C++;
 • Zainteresowania z zakresu:
  - systemów zbudowanych wokół PLD, szybkiej transmisji danych, protokołów komunikacyjnych ,
  - systemów wbudowanych opartych o procesory DSP, PowerPC,
  - cyfrowego przetwarzania sygnałów,
  - propagacji fal elektromagnetycznych w przestrzeni,
  - nowoczesnej techniki wojskowej;
 • Posiadanie predyspozycji do pracy w zespole;
 • Umiejętność wykonywania zadań w ściśle określonym terminie;
 • Samodzielność oraz sumienność w realizacji powierzonych obowiązków;
 • Obywatelstwo polskie;
 • Niekaralność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość środowiska Matlab;
 • Znajomość procesorów sygnałowych firmy Texas Instruments;
 • Znajomość środowiska LabView;
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.09.2014r.
——————————————————————————————————————–
Nr Ref. 33/2014/WZ 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

 poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD)Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) na stanowisko:

PROJEKTANT (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Udział w pracach badawczo – rozwojowych w zakresie budowy obiektów systemowych i konfiguracji ich urządzeń;
 • Udział w badaniach obiektów systemu oraz udział w integracji systemów w lokalizacjach użytkowników;
 • Opieka nad obiektami i urządzeniami wymienionych systemów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (II stopnia), kierunek elektronika i telekomunikacja;
 • Posiadanie wiedzy z zakresu:

- architektury stacjonarnych i mobilnych systemów łączności,

- urządzeń łączności i konfiguracji sieci,

- zagadnień związanych z łącznością przewodową i bezprzewodową,

- nowoczesnej techniki wojskowej;

 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury specjalistycznej z zakresu telekomunikacji i elektroniki.

Mile widziane świadectwa językowe oraz certyfikaty;

 • Chęć publikowania własnego dorobku naukowego;
 • Zainteresowanie realizacją prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych
  w zakresie urządzeń i systemów obronnych (bezpieczeństwa);
 • Zainteresowania z zakresu:

- optoelektroniki,

- propagacji fal elektromagnetycznych,

- sprzętu komputerowego;

 • Obywatelstwo polskie;
 • Niekaralność.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem „Nr Ref. 33/2014/WZ” w terminie do dnia: 30.09.2014 r.

——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 16/2014/WZ

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Operacyjnym (W) na Wydziale Produkcji Zespołów Elektroniki i Wyrobów Finalnych (W2) w Oddziale Montażu Wyrobów Finalnych (W2/F) na stanowisko:

Monter elektryk (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie  montażu elektrycznego podzespołów i bloków;
 • Wykonywanie linii kablowych;
 • Wykonywanie prac montażowych podczas montażu elektrycznego stacji;
 • Pobieranie z rozdzielni wydziałowej, zgodnie ze specyfikacją rysunku, detali i podzespołów przeznaczonych do montażu;
 • Wykonywanie prac montażowych w terenie w ramach instalowania, uruchamiania i serwisowania obiektów;
 • Praca również na wysokości pow. 3 m.

Wymagania:

 • Wykształcenie: średnie techniczne – technik elektryk;
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjno technologicznej;
 • Systematyczność i precyzja w wykonywanych czynnościach;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności

Dodatkowym atutem będzie:

 • Uprawnienia do obsługi suwnic;
 • Uprawnienia do obsługi wózków i podnośników akumulatorowych;
 • Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1 kV.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie firmy PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem „Nr Ref. 16/2014/WZ”, w terminie do dnia: 15.09.2014r.

——————————————————————————————————————-

Nr Ref. 37/2014 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Logistyki i Kooperacji (WL) w Dziale Zakupów (WLZ)  na stanowisko:

Specjalista ds. Zakupów (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Wdrożenie i administrowanie portalem zakupowym;
 • Planowanie centralnych postępowań zakupowych;
 •  Typowanie asortymentu do postępowań zakupowych w oparciu o analizy dotychczasowych rozchodów;
 • Prognozowanie zapotrzebowania materiałowego w oparciu o bieżące potrzeby;
 • Opracowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 • Składanie zamówień na materiały;
 • Prowadzenie negocjacji cen i warunków handlowych;
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z dostawcami;
 • Czuwanie nad terminową realizacją zamówień;
 • Obsługa procesu reklamacji;
 • Przygotowywanie wszelkiego rodzaju danych analitycznych, sprawozdawczych i statystycznych w zakresie swojej działalności;
 • Sporządzanie umów handlowych w porozumieniu z działem prawnym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki / specjalizacja: elektronika, logistyka, zakupy;
 • Biegła znajomość języka angielskiego (mile widziane świadectwa i certyfikaty);
 • Doświadczenie w opracowywaniu umów gospodarczych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu postępowań zakupowych z wykorzystaniem platform zakupowych;
 • Znajomość systemów klasy ERP;
 • Biegła znajomość pakietu Office pod kątem analizy dużych baz danych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Kreatywność;
 • Samodzielność.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie firmy PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem „Nr Ref. 37/2014”, w terminie do dnia: 15.09.2014r.
——————————————————————————————————————-

Nr Ref. 38/2014 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Operacyjnym (W) na Wydziale Produkcji Zespołów Elektroniki i Wyrobów Finalnych (W2)Oddziale Przygotowania Produkcji (W2-P) na stanowisko:

Rozdzielca – wydawca (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Transport wewnętrzny, międzywydziałowy – w tym również prowadzenie wózka akumulatorowego;
 • Odbiór / wywóz materiałów, detali, podzespołów z magazynu oraz dostarczenie pobranych materiałów na wydziały produkcyjne oraz do pracowni konstrukcyjnych;
 • Ewidencja elementów produkcyjnych – prowadzenie zestawień oraz wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • Kompletacja elementów do produkcji zgodna z dokumentacją techniczną oraz ich składowanie;
 • Analiza danych produkcyjnych;
 • Rozliczanie zadań produkcyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie – preferowany kierunek: elektronika;
 • Znajomość języka angielskiego minimum w stopniu podstawowym;
 • Doświadczenie w pracy w rozdzielni / magazynie lub na wydziale produkcyjnym;
 • Posiadanie uprawnień do prowadzenia wózka akumulatorowego;
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość oprogramowania klasy ERP w zakresie modułu produkcja.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem „Nr Ref. 38/2014” w terminie do dnia: 30.09.2014 r.
——————————————————————————————————————–

Nr Ref. 39/2014   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Operacyjnym (W)Dziale Głównego Technologa (WT)Sekcji Przyrządów Specjalnych i Technologii Elektronicznych (WT-03) na stanowisko:

Specjalista Technolog  (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Opracowywanie oprogramowania do testowania upakowanych płytek elektronicznych z wykorzystaniem techniki „boundary-scan”;
 • Opracowywanie oraz wdrażanie oprogramowania testera upakowanych płytek elektronicznych typu „flying-probe” ;
 • Opracowywanie metodyki badawczej i pomiarowej oraz tworzenie komputerowo sterowanych stanowisk pomiarowych;
 • Konstruowanie przyrządów specjalnych do sprawdzania upakowanych płytek elektronicznych;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki studiów: elektronika / telekomunikacja;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również technicznego (aktywny udział w spotkaniach i szkoleniach w języku angielskim). Mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty;
 • Doświadczenie w projektowaniu i oprogramowywaniu układów elektronicznych;
 • Umiejętność programowania w języku C++/C#;
 • Umiejętność programowania w języku  VHDL.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość środowiska LabVIEV / Agilent VEE;
 • Umiejętność projektowania płytek przy pomocy Altium Designer lub PADS.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem „Nr Ref. 39/2014” w terminie do dnia: 08.10.2014 r.
——————————————————————————————————————-

Nr Ref. 24/2014/WZ.2 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR)Dziale Przetwarzania Sygnałów (RRS) na stanowisko:

Programista elektronik (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Udział w projektowaniu, implementacji, testowaniu i uruchamianiu oprogramowania systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów związanych z obróbką sygnałów radiolokacyjnych, zorganizowanych na platformach GPU i CPU (Intel, PowerPC);
 • Udział w uruchamianiu systemów przetwarzania informacji związanych z obróbką sygnałów radiolokacyjnych (układy śledzenia obiektów, fuzji danych);
 • Tworzenie dokumentacji technicznej związanej z realizowanymi zadaniami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: elektronika, fizyka techniczna, informatyka;
 • Dobra znajomość zagadnień cyfrowego przetwarzania sygnałów (próbkowanie pasmowe, filtracja cyfrowa, FFT);
 • Dobra umiejętność programowania w językach C++ i C;
 • Znajomość biblioteki standardowej C++ oraz biblioteki boost;
 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Matlab;
 • Umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji oprogramowania;
 • Umiejętność podstawowej konfiguracji i administracji systemu Linux;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (mile widziane świadectwa językowe oraz certyfikaty);
 • Doświadczenie w pracy w zespole programistów;
 • Umiejętność organizacji pracy programistów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość metod numerycznych interpolacji, aproksymacji, optymalizacji;
 • Umiejętność programowania interfejsów użytkownika z wykorzystaniem biblioteki Qt;
 • Umiejętność programowania sterowników urządzeń w systemie Linux.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 24/2014/WZ.2, w terminie do dnia: 10.10.2014r.