Pit Radwar

Kariera

PIT-RADWAR S.A. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki, fizyki technicznej, ekonomii jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb. Gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria). Dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich. Studentom ostatnich lat studiów umożliwiamy pisanie prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w PIT-RADWAR S.A.

Aktualne oferty pracy:

——————————————————————————————————————
Nr Ref. 4/2015  

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy na zastępstwo w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R)Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR) w Dziale Urządzeń Mikrofalowych (RRM) na stanowisko:

Projektant / Starszy projektant (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie układów elektronicznych operujących na różnych typach sygnałów (analogowe, cyfrowe);
 • Projektowanie układów mikrofalowych czynnych i biernych;
 • Projektowanie radarowych systemów diagnostyki i sterowania;
 • Opracowywanie metodyki badawczej i pomiarowej;
 • Prowadzenie lub udział w badaniach modeli prototypowych, udział we wdrażaniu projektowanych i konstruowanych wyrobów;
 • Programowanie w językach C/C++/C#;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne  – preferowane kierunki: elektronika i telekomunikacja;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również język techniczny (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • Doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych;
 • Umiejętność projektowania układów cyfrowych;
 • Znajomość projektowania wielowarstwowych płytek PCB;
 • Znajomość układów analogowych – w tym w zakresie mikrofal;
 • Znajomość metodyki badawczej i pomiarowej – tworzenie komputerowo sterowanych stanowisk pomiarowych;
 • Umiejętność tworzenia aplikacji wyższego poziomu (C/C++/C#).

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość środowisk AWR, ADS, CST Microwave Studio, Altium Designer.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 4/2015, w terminie do dnia: 20.02.2015r.
——————————————————————————————————————–
Nr Ref. 5/2015 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Rozpoznania Radiolokacyjnego (RG)Dziale Technik Analogowych (RGN) na stanowisko:

Projektant (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie, uruchamianie oraz badania  elektronicznych układów mikrofalowych i współpracujących,
 • Projektowanie obwodów elektronicznych – środowisko PROTEL, ACAD,
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej związanej z projektami,
 • Udział w uruchamianiu, integracji i badaniach urządzeń radiolokacyjnych,
 • Wyjazdy służbowe (w tym zagraniczne) w ramach uruchamiania i serwisowania urządzeń radiolokacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja o specjalności związanej z techniką mikrofal lub studenci ostatniego roku w/w kierunków,
 • Znajomość symulatorów CAD (ADS Momentum, CST),
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również angielski techniczny (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty),
  • Znajomość obsługi podstawowych urządzeń pomiarowych techniki mikrofal,
  • Posiadanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień systemów telekomunikacyjnych,
  • Gotowość do opracowywania rozwiązań technicznych w oparciu o dokumentację w języku angielskim,
  • Znajomość systemów operacyjnych MS Windows 98/2000/XP/7 oraz oprogramowania biurowego MS Office,
  • Umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • prawo jazdy kat. B

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie  PIT-RADWAR S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem: Rekrutacja; w terminie do: 20.02.2015r.
——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 8/2015 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w dziale Głównego Inżyniera ds. Utrzymania Ruchu i Majątku Trwałego (WR)Dziale Inwestycji i Obsługi Infrastruktury (WR-I) na stanowisko:

Konserwator sieci elektroenergetycznej (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad infrastrukturą elektroenergetyczną zakładu;
 • Diagnozowanie przyczyn awarii oraz naprawa ewentualnych usterek infrastruktury elektroenergetycznej;
 • Wykonywanie drobnych prac na instalacji elektrycznej i sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia;
 • Praca w systemie trzyzmianowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne – preferowany zawód: elektryk, elektromechanik, elektrotechnik;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu minimum podstawowym (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Uprawnienia SEP „E” i „D” przynajmniej do 1kV (preferowane do 15kV);
 • Znajomość zasad działania w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
 • Znajomość zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Posiadanie uprawnień do pracy na wysokości;
 • Znajomość AutoCad-a.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Stały rozwój kwalifikacji zawodowych;
 • Pracę w młodym zespole wśród profesjonalistów;
 • Opiekę medyczną;
 • Pakiet socjalny.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 8/2015, w terminie do dnia: 28.02.2015r.
——————————————————————————————————————
Nr Ref. 7/2015

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Rozpoznania Radiolokacyjnego (RG)Dziale Projektowania Urządzeń (RGP) w Sekcji Uruchamiania i Serwisu (RGP-3) na stanowisko:

Inżynier ds. uruchamiania i serwisowania obiektów I (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Udział w uruchamianiu urządzeń i obiektów urządzeń i obiektów;
 • Udział w instalacji urządzeń na pozycjach pracy i wdrożeniu ich do eksploatacji;
 • Naprawa urządzeń;
 • Nadzór nad eksploatacją urządzeń na pozycjach pracy;
 • Udział w aktualizacji rozwiązań technicznych;
 • Udział w opracowaniu dokumentacji technicznej urządzeń;
 • Wyjazdy służbowe w ramach uruchamiania  i serwisowania urządzeń radiolokacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie inżynierskie o kierunku elektronicznym;
 • Umiejętność czytania schematów urządzeń elektronicznych;
 • Znajomość zasad działania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych;
 • Umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową do pomiaru wielkości elektrycznych;
 • Znajomość podstaw technik komputerowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Niekaralność (warunek obowiązkowy).

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie zawodowe;
 • Zdolności manualne;
 • Znajomość języka angielskiego, w tym również angielski techniczny (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty).

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem: Rekrutacja; w terminie do: 27.02.2015r.
——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 9/2015 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Dziale Projektowania Urządzeń (RGP) w Sekcji Konstrukcji Mechanicznych (RGP-2)

Konstruktor (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie konstrukcji mechanicznej urządzeń elektronicznych;
 • Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej bloków i zespołów;
 • Udział w produkcji wyrobów (nadzór autorski), ich badań i serwisowania;
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji eksploatacyjnej, warunków technicznych;
 • Wprowadzanie zmian do dokumentacji konstrukcyjnej w celu poprawy jakości, niezawodności;
 • Zarządzanie konfiguracją wyrobu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni semestr studiów – preferowane kierunki: mechatronika, mechanika, budowa maszyn;
 • Znajomość rysunku technicznego;
 • Znajomość programów wspomagających prace konstrukcyjne – Autocad Mechanical, Inventor;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzenia swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Świadectwa lub certyfikaty znajomości języka;
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem konfiguracją wyrobu.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem: Rekrutacja; w terminie do: 02.03.2015r.
——————————————————————————————————————
Nr Ref. 3/2015

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław (NW)Dziale Remontowym Maszyn i Automatyki (NW-WR) na stanowisko:

Konserwator Układów Sterowania (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Przeglądy, naprawy i prace konserwacyjno-serwisowe przy zakładowych urządzeniach produkcyjnych w zakresie układów automatyki, elektronicznych i pneumatycznych układów sterowania, kontroli i zabezpieczeń;
 • Naprawa elektronicznych urządzeń zasilających i pomiarowych;
 • Rozwijanie, modernizowanie oraz udoskonalanie istniejących produktów;

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane specjalności: Elektronika, Automatyka i Robotyka;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym umożliwiającym czytanie i rozumienie schematów i instrukcji;
 • Doświadczenie minimum 3 lata praktyki przy pracach konserwacyjno-serwisowych;
 • Rozwijanie zainteresowań oraz pasji związanych z elektroniką;
 • Dobra komunikatywność i umiejętność krytycznego myślenia.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość technik pomiaru próżni,
 • znajomość zagadnień związanych z wysokim napięciem,
 • znajomość programowania sterowników PLC.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 64, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. 3/2015 ogłoszenia, w terminie do dnia: 25.02.2015r.
——————————————————————————————————————
Nr Ref. 10/2015   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Dziale Wsparcia Projektów (RWP) na stanowisko:

Samodzielny normalizator (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Współudział w uaktualnianiu istniejącej i tworzeniu nowej dokumentacji eksploatacyjnej produkowanych wyrobów;
 • Współpraca z autorami dokumentacji (projektanci, konstruktorzy) oraz innymi działami firmy;
 • Koordynowanie przepływu informacji i treści merytorycznej dokumentów podczas tworzenia nowej dokumentacji technicznej;
 • Weryfikacja i dbałość o poprawność językową tworzonej dokumentacji;
 • Współpraca z działem normalizacji oraz archiwum dokumentacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne – preferowane kierunki / specjalizacje: elektronika, elektryka, elektrotechnika;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu minimum podstawowym (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z pracą o charakterze technicznym;
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej, schematów ideowych;
 • Bardzo dobra obsługa komputera oraz znajomość pakietu MS Office (zaawansowana znajomość MS Word w zakresie składu dokumentów);
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość programu typu CAD i umiejętność obróbki zdjęć.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 10/2015, w terminie do dnia: 06.03.2015r.
——————————————————————————————————————–
Nr Ref. 6/2015  

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław (NW)Dziale Wyrobów Wysokonapięciowych (NW-W2) na stanowisko:

Monter kontaktronów (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Obsługa stanowiska do obróbki próżniowej i termicznej: obsługa palnika benzynowo – wodorowego do przetapiania szkła, kontrola wizualna jakości wykonania wyrobów gotowych i detali szklanych;
 • Pomiary i kwalifikowanie wyrobów w grupy asortymentowe;
 • Drobne prace montażowe (cięcie i gięcie, odizolowanie kabli, nakładanie detali w magazynki).

Wymagania:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne (elektroniczne lub chemiczne);
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na wydziale produkcyjnym na stanowisku montera lub pokrewnym;
 • Posiadanie zdolności manualnych oraz percepcji przestrzennej;
 • Skrupulatność i umiejętność utrzymywania porządku na stanowisku pracy (dobra organizacja pracy);
 • Umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolno – pomiarową;
 • Znajomość podstaw drobnej obróbki mechanicznej;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 64, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. 6/2015 ogłoszenia, w terminie do dnia: 27.02.2015r.
——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 11/2015   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy na zastępstwo w dziale Głównego Inżyniera ds. Utrzymania Ruchu i Majątku Trwałego (WR)Dziale Inwestycji i Obsługi Infrastruktury (WR-I) na stanowisko:

Konserwator infrastruktury hydraulicznej (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny / umowa na zastępstwo

Opis stanowiska:

 • Utrzymanie sprawności działania infrastruktury hydraulicznej, sieci c.o. i ciepła technologicznego oraz sieci wodnych, kanalizacyjnych, sprężonego powietrza i gazu ziemnego na terenie firmy;
 • Konserwacja i naprawy sieci i urządzeń ciepłowniczych: węzły cieplne, komory klimatyczne, grzejniki, nagrzewnice wodne;
 • Konserwacja i naprawy sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych: osadniki ścieków, neutralizatory ścieków, hydranty p. poż, armatura w sanitariatach, zasuwy burzowe, deszczówki, wpusty uliczne, stacje uzdatniania wody;
 • Konserwacja i naprawy sieci instalacji i urządzeń sprężonego powietrza,
 • Konserwacja i naprawy sieci instalacji i urządzeń gazu ziemnego;
 • Obsługa sprężarek stacji uzdatniania wody, stacji redukcyjnej gazu ziemnego, kotłowni gazowej;
 • Przygotowanie urządzeń do rewizji UDT.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe w kierunku instalacji hydraulicznych centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych;
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • Uprawnienia SEP „E” – eksploatacja urządzeń energetycznych – Grupy 2 i instalacji gazowych – Grupy 3;
 • Znajomość zasad działania urządzeń i instalacji w zakresie napraw i eksploatacji sieci cieplnych i  infrastruktury hydraulicznej;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość układów automatyki i regulacji nowoczesnych węzłów ciepłowniczych .

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 11/2015, w terminie do dnia: 06.03.2015r.
——————————————————————————————————————
Nr Ref. 42.A/2015 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD)Dziale Oprogramowania Systemów C4ISR (RDO) na stanowisko:

PROGRAMISTA (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Współpraca z analitykami i projektantami przy projektowaniu aplikacji;
 • Proponowanie rozwiązań na podstawie znajomości trendów rozwoju oprogramowania i najnowszych technologii;
 • Analiza możliwości implementacyjnych proponowanych rozwiązań;
 • Implementacja i wdrażanie aplikacji;
 • Tworzenie i testowanie prototypów;
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z projektem;
 • Udział w testach i badaniach produktów końcowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: informatyka, lub student ostatniego roku w/w studiów;
 • Umiejętność programowania w co najmniej jednym z języków: C++, Java, C#;
 • Znajomość bibliotek Boost, Qt;
 • Znajomość UML;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w realizacji aplikacji z wykorzystaniem Visual Studio 2010/2012;
 • Znajomość technologii .NET 3.5 i wyższych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 42.A/2015, w terminie do dnia: 15.03.2015r.
—————————————————————————————————————-
Nr Ref. 45A/2015/WZ

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław (NW) w  Dziale Mechanicznym (NW-W4) na stanowisko:

Operator Obróbki Ręcznej  (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie operacji ślusarskich odnoszących się do detali i podzespołów wykonywanych na rzecz produkcji podstawowej oraz narzędziowego oprzyrządowania specjalnego;
 • Regeneracja oprzyrządowania specjalnego i dbałość o jego sprawność;
 • Obsługa pras tłocznych;
 • Obsługa wtryskarek;
 • Napylanie styczek metodą plazmową.

Wymagania:

 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne  – preferowany  zawód / specjalizacja: ślusarz narzędziowy;
 • Doświadczenie: minimum 4 lata na stanowisku ślusarza narzędziowego lub zbliżonym;
 • Dobra organizacja czasu pracy;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Umiejętność obsługi obrabiarek do skrawania, pras tłocznych, wtryskarek do tworzyw.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A.,  50-452 Wrocław, ul. Krakowska 64, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. 45A/2015/WZ  ogłoszenia, w terminie do dnia: 04 marca 2015r.
——————————————————————————————————————–
Nr Ref. 12/2015   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Rozpoznania Radiolokacyjnego (RG)Dziale Technik Informacyjnych (RGI) na stanowisko:

Programista (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie, implementacja i testowanie oprogramowania przetwarzania sygnałów i danych oraz komunikacyjnego dla stacji radiolokacyjnych.
 • Udział w uruchamianiu i integracji oprogramowania w urządzeniach radiolokacyjnych.
 • Udział w testach i badaniach urządzeń radiolokacyjnych.
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej związanej z projektami, w tym również dokumentacji oprogramowania.
 • Wyjazdy służbowe w ramach uruchamiania i serwisowania urządzeń radiolokacyjnych.
 • Serwis i wsparcie techniczne wyprodukowanych urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: telekomunikacja, automatyka, informatyka lub studenci ostatniego roku w/w kierunków.
 • Umiejętność programowania w językach C/C++.
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych rodziny Linux.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień sieci komputerowych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej – mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty.
 • Znajomość systemu operacyjnego MS Windows oraz biegła obsługa oprogramowania biurowego MS Office.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Gotowość do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu funkcjonowania urządzeń radiolokacyjnych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość bibliotek Boost i Qt.
  • Znajomość języka modelowania UML.
  • Znajomość zagadnień pracy systemów czasu rzeczywistego.
  • Znajomość systemów kontroli wersji CVS i SVN.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w PIT-RADWAR S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem Rekrutacja oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 09.03.2015r.
——————————————————————————————————————-
Nr Ref.13/2015 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w PIT-RADWAR S.A. w Pionie Operacyjnym (W)  w Dziale Laboratoriów Akredytowanych (WA) na stanowisko:

 Specjalista laborant (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., Kobyłka, ul. Nadmeńska 14
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych anten i pól elektromagnetycznych zgodnie z procedurami badawczymi i zamówieniem klienta (praca przy mikrofalach);
 • Opracowywanie sprawozdań z badań;
 • Wykonywanie sprawozdań poprawności działania aparatury kontrolno- pomiarowej zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami stanowiskowymi;
 • Montaż badanych obiektów na stanowisku pomiarowym (praca na wysokości).

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne – preferowane kierunki: miernictwo elektryczne i elektroniczne, elektronika, elektryka lub automatyka;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej (mile widziane świadectwa i certyfikaty);

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy w laboratoriach badawczych lub wzorcujących zgodnych z Polską Normą 17025;
 • Znajomość jednego z języków programowania;
 • Uprawnienia SEP do 1kV.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w PIT-RADWAR S.A.,04-035 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr oraz „Nr Ref.13/2015” w terminie do dnia: 11 marca 2015 r.
——————————————————————————————————————
Nr Ref. 12A/2015/WZ.  

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Rozpoznania Radiolokacyjnego (RG)Dziale Technik Cyfrowych (RGC) na stanowisko:

Starszy Projektant Urządzeń Cyfrowych
(K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR  S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie, uruchamianie i programowanie elektronicznych układów cyfrowych – mikroprocesorów, mikrokontrolerów, układów CPLD i FPGA itp.;
 • Projektowanie obwodów elektronicznych w środowisku PROTEL;
 • Tworzenie aplikacji w języku C++;
 • Opracowywanie dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni semestr studiów – preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również angielski techniczny (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • Znajomość języka VHDL i / lub VERILOG;
 • Znajomość mikrokontrolerów, układów CPLD i FPGA (Xilinx);
 • Znajomość języków programowania C, C++;
 • Posiadanie wiedzy na temat cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • Umiejętność korzystania z multimetru, oscyloskopu i innych urządzeń pomiarowych;
 • Znajomość systemów operacyjnych MS Windows 98/2000/XP/7 oraz oprogramowania biurowego;
 • Gotowość do opracowywania rozwiązań technicznych w oparciu o dokumentację w języku angielskim.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość środowiska AutoCAD;
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie – na stanowisku Starszego Projektanta Urządzeń Cyfrowych;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych (prawo jazdy).

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w PIT-RADWAR S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem Rekrutacja oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 20.03.2015.