Pit Radwar

Kariera

PIT-RADWAR S.A. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki, fizyki technicznej, ekonomii jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb. Gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria). Dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich. Studentom ostatnich lat studiów umożliwiamy pisanie prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w PIT-RADWAR S.A.

Aktualne oferty pracy:

——————————————————————————————————————
Nr Ref. 42.A/2015 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD)Dziale Oprogramowania Systemów C4ISR (RDO) na stanowisko:

PROGRAMISTA (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Współpraca z analitykami i projektantami przy projektowaniu aplikacji;
 • Proponowanie rozwiązań na podstawie znajomości trendów rozwoju oprogramowania i najnowszych technologii;
 • Analiza możliwości implementacyjnych proponowanych rozwiązań;
 • Implementacja i wdrażanie aplikacji;
 • Tworzenie i testowanie prototypów;
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z projektem;
 • Udział w testach i badaniach produktów końcowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: informatyka, lub student ostatniego roku w/w studiów;
 • Umiejętność programowania w co najmniej jednym z języków: C++, Java, C#;
 • Znajomość bibliotek Boost, Qt;
 • Znajomość UML;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w realizacji aplikacji z wykorzystaniem Visual Studio 2010/2012;
 • Znajomość technologii .NET 3.5 i wyższych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 42.A/2015, w terminie do dnia: 31.03.2015r.
——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 2/2015  

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy na zastępstwo w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R)Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR) w Dziale Urządzeń Mikrofalowych (RRM) na stanowisko:

Starszy projektant (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny / umowa na zastępstwo

Opis stanowiska:

 • Projektowanie układów elektronicznych operujących na różnych typach sygnałów (analogowe, cyfrowe) – układy mikroprocesorowe (procesory sygnałowe), systemy wbudowane, systemy czasosterów i synchronizacji, układy programowalne FPGA (Altera, Xilinx);
 • Projektowanie radarowych systemów diagnostyki i sterowania;
 • Opracowywanie metodyki badawczej i pomiarowej;
 • Prowadzenie lub udział w badaniach modeli prototypowych, udział we      wdrażaniu projektowanych i konstruowanych wyrobów;
 • Programowanie w językach C/C++/C#;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: elektronika / telekomunikacja / automatyka;
  • Znajomość przynajmniej jednego z narzędzi projektowych: Altera Quartus, Altium Designer, Keil uVision, ISE;
  • Umiejętność projektowania układów cyfrowych;
  • Umiejętność tworzenia aplikacji wyższego poziomu (C/C++/C#);
  • Dobra znajomość języka angielskiego, w szczególności język techniczny.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych;
 • Znajomość projektowania wielowarstwowych płytek PCB;
 • Znajomość układów analogowych – w tym w zakresie RF;
 • Znajomość metodyki badawczej i pomiarowej – tworzenie komputerowo sterowanych stanowisk pomiarowych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 2/2015, w terminie do dnia: 31.03.2015r.
——————————————————————————————————————
Nr Ref. 18/2015 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R)Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR)Dziale Systemów IFF (RRI) na stanowisko:

PROGRAMISTA C/C++ (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie, implementacja i uruchamianie oprogramowania systemów wbudowanych realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów radiolokacji;
 • Projektowanie, implementacja i uruchamianie oprogramowania systemów wbudowanych realizującego obsługę protokołów komunikacyjnych urządzeń radiolokacji;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej oraz produkcyjnej w zakresie realizowanych zadań;
 • Wyjazdy służbowe w ramach uruchamiania / testowania produktów.

Wymagania:   

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: elektronika, informatyka, telekomunikacja;
 • Umiejętność programowania w językach C/C++;
 • Minimum podstawowa znajomość języka programowania Java;
 • Umiejętność tworzenia oprogramowania wielowątkowego i sieciowego;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury specjalistycznej z zakresu informatyki / elektroniki;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość środowiska programistycznego Eclipse i/lub Code Composer Studio;
 • Znajomość systemów kontroli wersji (Hg, SVN, Git).

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 18/2015, w terminie do dnia: 15.04.2015r.
——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 19/2015

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w dziale Głównego Inżyniera ds. Utrzymania Ruchu i Majątku Trwałego (WR)Dziale Inwestycji i Obsługi Infrastruktury (WR-I) na stanowisko:

Konserwator infrastruktury elektroenergetycznej (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., KOBYŁKA, ul. Nadmeńska 14
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Obsługa, konserwacja, naprawa oraz prace kontrolno-pomiarowe urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV;
 • Obsługa, konserwacja, naprawa oraz prace kontrolno-pomiarowe      urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu do 20 kV;
 • Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody;
 • Obsługa sprężarek;
 • Obsługa, konserwacja, naprawa instalacji i sieci teletechnicznej;
 • Zastępstwo pracownika obsługującego oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody w przypadku choroby lub urlopu.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe – preferowany zawód: elektryk, elektromechanik;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Uprawnienia elektroenergetyczne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku „E” przynajmniej do 1 kV (preferowane do 20 kV);
 • Posiadanie uprawnień do pracy na wysokości powyżej 3 m.;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
 • Obsługa komputera.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 19/2015, w terminie do dnia: 17.04.2015r.