PIT-RADWAR S.A.

Kariera

PIT-RADWAR S.A. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki, fizyki technicznej, ekonomii jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb. Gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria). Dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich. Studentom ostatnich lat studiów umożliwiamy pisanie prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w PIT-RADWAR S.A.

 

__________________________________________________________________________________________
Nr Ref. 7/2017  

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Logistyki i Kooperacji (FL)Dziale Zakupów (FLZ) w Sekcji Usług i Kooperacji (FLZ-4) na stanowisko:

KUPIEC – Specjalista ds. zakupów (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30

Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie postępowań kooperacyjnych i wystawianie zamówień zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • Ciągłe monitorowanie rynku i poszukiwanie nowych kooperantów;
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z dostawcami;
 • Czuwanie nad terminową realizacją zamówień;
 • Przeprowadzanie akcji interwencyjnych w przypadku opóźnień w realizacji dostaw;
 • Kontrolowanie właściwego sporządzania dokumentów przychodowych;
 • Terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, zlecanie służbom finansowym dokonywania płatności;
 • Obsługa procesu reklamacji;
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju danych analitycznych, sprawozdawczych i statystycznych w zakresie swojej działalności.

Wymagania:   

 • Wykształcenie minimum średnie / preferowane wyższe techniczne;
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, efektywność, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność współpracy z innymi jednostkami;
 • umiejętności negocjacyjne.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy w zakupach;
 • Znajomość rynku materiałów i surowców.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 7/2017, w terminie do dnia: 25.02.2017r.
——————————————————————————————————————–
Nr Ref. 4/2017                                                                                           

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD) w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) na stanowisko:

 Programista (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Tworzenie oprogramowania;
 • Udział w pełnym cyklu wytwarzania oprogramowania: analiza wymagań, projektowanie, tworzenie kodu źródłowego i testowanie powstających funkcjonalności;
 • Proponowanie rozwiązań na podstawie znajomości trendów rozwoju oprogramowania i najnowszych technologii;
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z projektem;
 • Udział w testach i badaniach produktów końcowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub studenci ostatniego roku – preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewny;
 • Umiejętność programowania w co najmniej jednym z  języków: C/C++, Java, C#;
 • Znajomość UML (Enterprise Architect);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz komunikowanie się;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość technologii: JavaFX, Spring, Boost, Qt;
 • Umiejętność programowania baz danych (np.: Oracle, SQL Server, PostgreSQL);
 • Znajomość technologii .NET 3.5 i wyższych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 4/2017, w terminie do dnia: 25.02.2017r.
——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 5/2017                                                                                         

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD) w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) na stanowisko: 

Samodzielny Programista – Projektant (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie i tworzenie oprogramowania;
 • Udział w pełnym cyklu wytwarzania oprogramowania: analiza wymagań, projektowanie, tworzenie kodu źródłowego i testowanie powstających funkcjonalności;
 • Proponowanie rozwiązań na podstawie znajomości trendów rozwoju oprogramowania i najnowszych technologii;
 • Nadzór merytoryczny nad realizacją przydzielonego zadania;
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z projektem;
 • Udział w testach i badaniach produktów końcowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewny;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w programowaniu w co najmniej jednym z języków: Java, C/C++;
 • Praktyczna znajomość wzorców projektowych;
 • Umiejętność tworzenia projektów oprogramowania w UML (Enterprise Architect);
 • Praktyczna znajomość procesu wytwarzania oprogramowania;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz komunikowanie się;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość technologii: JavaFX, Spring, Data Distribution Service, Boost, Qt;
 • Umiejętność programowania baz danych (np.: Oracle, SQL Server, PostgreSQL);
 • Doświadczenie w programowaniu i projektowaniu rozwiązań w zakresie GUI z wykorzystaniem GIS oraz standardów OGC;
 • Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania wieloplatformowego (Linux / Windows).

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 5/2017, w terminie do dnia: 25.02.2017r.
——————————————————————————————————————–
Nr Ref. 6/2017                                                                                           

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD) w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) na stanowisko: 

Administrator sieci i systemów serwerowych (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Wsparcie zespołu deweloperskiego w przygotowywaniu środowisk wytwórczych oraz produktowych w ramach projektów;
 • Instalacja oraz konfiguracja systemów i oprogramowania użytkowego w ramach wdrażanych produktów;
 • Wsparcie Użytkownika w zakresie serwisowanych systemów i sieci;
 • Bieżące zapoznawanie się z bazą produktową Biura oraz śledzenie rozwoju nauki i technologii na świecie w obszarze działalności Biura;
 • Uczestnictwo w kursach i prowadzenie własnej edukacji w celu nadążania za rozwojem narzędzi wspomagających administrowanie sieciami i systemami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne;
 • 2-letnie doświadczenie w administrowaniu systemu/sieci w środowisku Linux;
 • Umiejętność programowania w języku powłoki BASH;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w stopniu min. podstawowym oraz czytanie dokumentacji technicznej;
 • Znajomość protokołów sieciowych i zagadnień bezpieczeństwa sieci;
 • Praktyczna znajomość serwerowych systemów operacyjnych rodziny Linux;
 • Umiejętność administrowania systemami komputerowymi;
 • Chęć poszerzania umiejętności w zakresie dostosowania systemów rodziny Linux do wymagań produktowych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 6/2017, w terminie do dnia: 25.02.2017 r.
——————————————————————————————————————–

Nr Ref. 1/2017

 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Rozpoznania Radiolokacyjnego (RG)Dziale Technik Analogowych (RGN) na stanowisko:

Projektant  (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR  S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Wymiar etatu: pełny

 

Opis stanowiska:

 • Uruchamianie, strojenie, integracja oraz badania elektronicznych układów mikrofalowych i współpracujących (urządzenia radiolokacyjne)
 • Udział w pracach przygotowawczych do badań, np. wykonywanie niezbędnego okablowania, montaż elementów elektronicznych, zestawienie stanowiska pomiarowego
 • Projektowanie obwodów elektronicznych – środowisko PROTEL, ACAD
 • Udział w procesie projektowania, uruchamiania i serwisowanie wyrobów wyższego rzędu (praca zespołowa)
 • Opracowywanie dokumentów niezbędnych do wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w kierunku elektronicznym
 • Znajomość symulatorów CAD (ADS Momentum, CST)
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej oraz schematów urządzeń elektronicznych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej
 • Umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową do pomiaru wielkości elektrycznych (w tym mikrofalowych)
 • Zdolności manualne, szczególnie w obsłudze narzędzi lutowniczych i montażu

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w PIT-RADWAR S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem Rekrutacja oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 25.02.2017r.
——————————————————————————————————————–

Nr Ref. 3/2017   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Finansowym (F) w Dziale Informatyki (FI) w Sekcji ds. Infrastruktury IT (FIS) na stanowisko: 

Administrator sieci i systemów serwerowych (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Administracja siecią teleinformatyczną i systemami serwerowymi;
 • Nadzorowanie pracy systemów i sieci pod kątem incydentów bezpieczeństwa;
 • Definiowanie i przydzielanie dostępu do kont, zasobów oraz danych;
 • Usuwanie awarii oraz wykonywanie czynności serwisowych dotyczących urządzeń sieciowych i systemów serwerowych;
 • Wykonywanie cyklicznych prac wynikających z obsługi infrastruktury serwerowej;
 • Tworzenie raportów i analizowanie logów systemowych;
 • Tworzenie skryptów wspomagających pracę systemów i aplikacji;
 • Współpraca przy wdrażaniu oraz rozwoju systemów IT.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne i 3-letnie doświadczenie w utrzymywaniu sieci i serwerów lub wykształcenie średnie techniczne i 5-letnie doświadczenie w utrzymywaniu sieci i serwerów;
 • Dobra znajomość technologii sieciowych LAN/WAN, protokołów sieciowych i zagadnień bezpieczeństwa sieci (TCP/IP, IPsec, SSL);
 • Praktyczna umiejętność administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi z rodziny Windows Server i Linux;
 • Umiejętność administrowania urządzeniami sieciowymi (HP, Fortinet) oraz urządzeniami firewall/UTM;
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej;
 • Odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, umiejętności analityczne, samodzielność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość systemu MS Dynamics AX na poziomie administratora systemu.
 • Praktyczna znajomość środowisk wirtualnych (Vmware, Hyper-v);
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A.,    04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 3/2017, w terminie do dnia: 25.02.2017r.
——————————————————————————————————————–

Nr Ref. 2/2017

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Rozpoznania Radiolokacyjnego (RG)Dziale Technik Cyfrowych (RGC) na stanowisko:

Projektant Urządzeń Cyfrowych/Starszy Projektant Urządzeń Cyfrowych
(K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR  S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie obwodów elektronicznych – środowisko ALTIUM
 • Programowanie mikrokontrolerów w języku C
 • Wykorzystanie  języka VHDL i/lub Verilog w ukł. CPLD i FPGA (Xilinx)
 • Uruchamianie układów i urządzeń cyfrowych
 • Tworzenie aplikacji w języku C++ w środowisku MS Windows
 • Wykorzystywanie wiedzy na temat cyfrowego przetwarzania sygnałów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni semestr studiów – preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka, elektrotechnika
 • Znajomość języków programowania C, C++
 • Znajomość języków opisu sprzętu VHDL/Verilog
 • Umiejętność korzystania z multimetru, oscyloskopu i innych urządzeń pomiarowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz komunikowanie się
 • Znajomość systemów operacyjnych MS Windows oraz oprogramowania biurowego
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość systemu operacyjnego Linux,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych – mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w PIT-RADWAR S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem „Rekrutacja” oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 25.02.2017r.
——————————————————————————————————————-

Nr Ref. 24/2016   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD) w Dziale Projektowania Systemów C4ISR (RDP) na stanowisko:

Analityk systemów informatycznych (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Kontakt z użytkownikiem, przeprowadzanie analizy potrzeb i wymagań w ramach prac przetargowych i kontraktowych;
 • Projektowanie nowych rozwiązań oraz funkcjonalności systemów;
 • Definiowanie wymagań dotyczących systemów rozpoznania i oprogramowania;
 • Wsparcie w testach wewnętrznych oraz UAT;
 • Wsparcie w tworzeniu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej;
 • Współpraca z architektami, zespołem programistów, projektantami systemowymi oraz kooperantami;
 • Kierowanie prac interdyscyplinarnego zespołu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewny oraz alternatywny w zakresie nauk wojskowych;
 • Doświadczenie wojskowe w obszarze systemów rozpoznania – w tym mile widziany staż pracy na stanowiskach operacyjnych (brak doświadczenia wojskowego może być zrekompensowany doświadczeniem na stanowisku analityka / konsultanta w przedmiotowym zakresie);
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemów rozpoznania, głównie  obrazowego IMINT i elektronicznego ELINT oraz systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • Znajomość zagadnień z obszaru analizy obrazowej dla potrzeb wojskowych;
 • Ogólna wiedza w zakresie systemów dowodzenia, łączności i protokołów wymiany informacji;
 • Ogólna wiedza w zakresie funkcjonowania i budowy systemów informatycznych (systemy operacyjne, protokoły i urządzenia sieciowe, oprogramowanie);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie dokumentacji technicznej.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 24/2016.