Pit Radwar

Kariera

PIT-RADWAR S.A. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki, fizyki technicznej, ekonomii jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb. Gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria). Dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich. Studentom ostatnich lat studiów umożliwiamy pisanie prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w PIT-RADWAR S.A.

Aktualne oferty pracy:

——————————————————————————————————————-

Nr Ref.12A/15

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Rozpoznania Radiolokacyjnego (RG)Dziale Technik Cyfrowych (RGC) na stanowisko:

Projektant Urządzeń Cyfrowych
(K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie, uruchamianie i programowanie elektronicznych układów cyfrowych – mikroprocesorów, mikrokontrolerów, układów CPLD i FPGA itp.,
 • Projektowanie obwodów elektronicznych w środowisku ALTIUM DESIGNER,
 • Tworzenie aplikacji w języku C++,
 • Opracowywanie dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów,
 • Wyjazdy służbowe w ramach uruchamiania i serwisowania urządzeń radiolokacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni semestr studiów – preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka,
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również angielski techniczny (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty),
 • Znajomość języka VHDL i / lub VERILOG,
 • Znajomość mikrokontrolerów, układów CPLD i FPGA (Xilinx),
 • Znajomość języków programowania C, C++,
 • Posiadanie wiedzy na temat cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • Umiejętność korzystania z multimetru, oscyloskopu i innych urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych,
 • Znajomość systemów operacyjnych MS Windows (98/2000/XP/7/8) oraz oprogramowania biurowego MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Gotowość do opracowywania rozwiązań technicznych w oparciu o dokumentację w języku angielskim.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość środowiska AutoCAD,
 • Dociekliwość, dedukcyjny tryb myślenia i postępowania z napotkanym problemem technicznym,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem: Rekrutacja; w terminie do: 30.01.2015r.
——————————————————————————————————————-
Nr Ref 44A/2015

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Rozpoznania Radiolokacyjnego (RG)Dziale Technik Informacyjnych (RGI) na stanowisko:

Programista (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie, implementacja i testowanie oprogramowania przetwarzania sygnałów i danych oraz komunikacyjnego dla stacji radiolokacyjnych
 • Udział w uruchamianiu i integracji oprogramowania w urządzeniach radiolokacyjnych
 • Udział w testach i badaniach urządzeń radiolokacyjnych;
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej związanej z projektami, w tym również dokumentacji oprogramowania;
 • Wyjazdy służbowe w ramach uruchamiania i serwisowania urządzeń radiolokacyjnych.
 • Serwis i wsparcie techniczne wyprodukowanych urządzeń.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: telekomunikacja, automatyka, informatyka lub studenci ostatniego roku w/w kierunków;
 • Umiejętność programowania w językach C/C++;
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych rodziny Linux;
 • Posiadanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień sieci komputerowych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej – mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty;
 • Znajomość systemu operacyjnego MS Windows oraz biegła obsługa oprogramowania biurowego MS Office;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Gotowość do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu funkcjonowania urządzeń radiolokacyjnych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość bibliotek Boost i Qt;
 • Znajomość języka modelowania UML;
 • Znajomość zagadnień pracy systemów czasu rzeczywistego;
 • Znajomość systemów kontroli wersji CVS i SVN.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w PIT-RADWAR S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem Rekrutacja oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 06.02.2015r.
——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 45A/2015   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław (NW) w  Dziale Mechanicznym (NW-W4) na stanowisko: 

Operator Obróbki Ręcznej  (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie operacji ślusarskich odnoszących się do detali i podzespołów wykonywanych na rzecz produkcji podstawowej oraz narzędziowego oprzyrządowania specjalnego;
 • Regeneracja oprzyrządowania specjalnego i dbałość o jego sprawność;
 • Obsługa pras tłocznych;
 • Obsługa wtryskarek;
 • Napylanie styczek metodą plazmową.

Wymagania:

 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne  – preferowany  zawód / specjalizacja: ślusarz narzędziowy;
 • Doświadczenie: minimum 4 lata na stanowisku ślusarza narzędziowego lub zbliżonym;
 • Dobra organizacja czasu pracy;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Umiejętność obsługi obrabiarek do skrawania, pras tłocznych, wtryskarek do tworzyw.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. 45/2014/WZ ogłoszenia, w terminie do dnia: 06 lutego 2015r.
———————————————————————————————————————
Nr Ref. 2/2015   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

 

poszukuje kandydatów do pracy na zastępstwo w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R)Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR) w Dziale Urządzeń Mikrofalowych (RRM) na stanowisko:

Starszy projektant (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny / umowa na zastępstwo

Opis stanowiska:

 • Projektowanie układów elektronicznych operujących na różnych typach sygnałów (analogowe, cyfrowe) – układy mikroprocesorowe (procesory      sygnałowe), systemy wbudowane, systemy czasosterów i synchronizacji, układy programowalne FPGA (Altera, Xilinx);
 • Projektowanie radarowych systemów diagnostyki i sterowania;
 • Opracowywanie metodyki badawczej i pomiarowej;
 • Prowadzenie lub udział w badaniach modeli prototypowych, udział we      wdrażaniu projektowanych i konstruowanych wyrobów;
 • Programowanie w językach C/C++/C#;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne  – preferowane kierunki: elektronika i telekomunikacja;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również język techniczny (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • Doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych;
 • Umiejętność projektowania układów cyfrowych;
 • Znajomość projektowania wielowarstwowych płytek PCB;
 • Znajomość układów analogowych – w tym w zakresie RF;
 • Znajomość metodyki badawczej i pomiarowej – tworzenie komputerowo sterowanych stanowisk pomiarowych;
 • Umiejętność tworzenia aplikacji wyższego poziomu (C/C++/C#.).

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość środowisk Keil uVision, Altera Quartus, Altium Designer, ISE.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 2/2015, w terminie do dnia: 15.02.2015r.
——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 1/2015

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Konstrukcyjnym (RK)Dziale Konstrukcji Mechanicznych (RKK) na stanowisko:

KONSTRUKTOR (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie części i zespołów mechanicznych;
 • Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej z wykorzystaniem systemów CAD (2D i 3D);
 • Wprowadzanie zmian w dokumentacji konstrukcyjnej;
 • Współpraca z innymi działami firmy w procesie projektowania i produkcji;
 • Udział w uruchamianiu i badaniach zespołów;
 • Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem wyrobu;
 • Wyjazdy służbowe w ramach uruchamiania i wdrażania urządzeń;
 • Śledzenie rozwiązań i bazy materiałowo-technicznej w zakresie      realizowanych prac.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: mechatronika, mechanika i budowa maszyn;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • Umiejętność projektowania w systemach CAD (2D i 3D);
 • Praktyczna znajomość MS Office – Word, Excel, PowerPoint;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Posiadanie wiedzy na temat materiałów kompozytowych;
 • Dobra znajomość oprogramowania Autodesk: AutoCAD, Inventor i 3ds MAX.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 1/2015, w terminie do dnia: 10.02.2015r.
——————————————————————————————————————
Nr Ref. 4/2015  

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy na zastępstwo w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R)Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR) w Dziale Urządzeń Mikrofalowych (RRM) na stanowisko:

Projektant / Starszy projektant (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie układów elektronicznych operujących na różnych typach sygnałów (analogowe, cyfrowe);
 • Projektowanie układów mikrofalowych czynnych i biernych;
 • Projektowanie radarowych systemów diagnostyki i sterowania;
 • Opracowywanie metodyki badawczej i pomiarowej;
 • Prowadzenie lub udział w badaniach modeli prototypowych, udział we wdrażaniu projektowanych i konstruowanych wyrobów;
 • Programowanie w językach C/C++/C#;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne  – preferowane kierunki: elektronika i telekomunikacja;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również język techniczny (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • Doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych;
 • Umiejętność projektowania układów cyfrowych;
 • Znajomość projektowania wielowarstwowych płytek PCB;
 • Znajomość układów analogowych – w tym w zakresie mikrofal;
 • Znajomość metodyki badawczej i pomiarowej – tworzenie komputerowo sterowanych stanowisk pomiarowych;
 • Umiejętność tworzenia aplikacji wyższego poziomu (C/C++/C#).

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość środowisk AWR, ADS, CST Microwave Studio, Altium Designer.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 4/2015, w terminie do dnia: 20.02.2015r.