PIT-RADWAR S.A.

Kariera

PIT-RADWAR S.A. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki, fizyki technicznej, ekonomii jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb. Gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria). Dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich. Studentom ostatnich lat studiów umożliwiamy pisanie prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w PIT-RADWAR S.A.


——————————————————————————————————————

Nr Ref. 24/2016   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD) w Dziale Projektowania Systemów C4ISR (RDP) na stanowisko:

Analityk systemów informatycznych (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Kontakt z użytkownikiem, przeprowadzanie analizy potrzeb i wymagań w ramach prac przetargowych i kontraktowych;
 • Projektowanie nowych rozwiązań oraz funkcjonalności systemów;
 • Definiowanie wymagań dotyczących systemów rozpoznania i oprogramowania;
 • Wsparcie w testach wewnętrznych oraz UAT;
 • Wsparcie w tworzeniu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej;
 • Współpraca z architektami, zespołem programistów, projektantami systemowymi oraz kooperantami;
 • Kierowanie prac interdyscyplinarnego zespołu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewny oraz alternatywny w zakresie nauk wojskowych;
 • Doświadczenie wojskowe w obszarze systemów rozpoznania – w tym mile widziany staż pracy na stanowiskach operacyjnych (brak doświadczenia wojskowego może być zrekompensowany doświadczeniem na stanowisku analityka / konsultanta w przedmiotowym zakresie);
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemów rozpoznania, głównie  obrazowego IMINT i elektronicznego ELINT oraz systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • Znajomość zagadnień z obszaru analizy obrazowej dla potrzeb wojskowych;
 • Ogólna wiedza w zakresie systemów dowodzenia, łączności i protokołów wymiany informacji;
 • Ogólna wiedza w zakresie funkcjonowania i budowy systemów informatycznych (systemy operacyjne, protokoły i urządzenia sieciowe, oprogramowanie);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie dokumentacji technicznej.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 24/2016.

——————————————————————————————————————-
Nr Ref. 8/2017/WZ   

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR)Dziale Systemów Identyfikacji (RRI)Pracowni Obróbki Sygnałów Urządzeń Systemów Identyfikacji (RRI-03) na stanowisko:

PROGRAMISTA (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

 

Opis stanowiska:

 • udział w projektowaniu, programowaniu i uruchamianiu systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych na platformach ARM, DSP i FPGA;
 • współpraca z zespołami konstruktorów i testerów sprzętu radiolokacyjnego;
 • tworzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja lub pokrewny;
 • biegła znajomość języka C, dobra znajomość C++;
 • doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na platformy wbudowane;
 • umiejętność tworzenia sterowników dla systemów wbudowanych;
 • praktyczna znajomość zagadnień elektroniki cyfrowej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury specjalistycznej oraz komunikację pisemną;
 • posiadanie predyspozycji do pracy w zespole;
 • samodzielność, terminowość i sumienność w realizacji powierzonych obowiązków;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka VHDL, doświadczenie w programowaniu układów FPGA;
 • doświadczenie w pracy z systemami czasu rzeczywistego (RTOS);
 • wiedza z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • doświadczenie w zakresie testowania oprogramowania;
 • znajomość metod i narzędzi do zarządzania cyklem życia oprogramowania (Redmine, Mercurial/Subversion);
 • znajomość środowisk Eclipse i Code Composer Studio;
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej i użytkowej.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 8/2017/WZ.

——————————————————————————————————————
Nr Ref. 13/2017/WZ

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD) w Dziale Oprogramowania Systemów C4ISR (RDO) na stanowisko: 

Programista (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Tworzenie oprogramowania;
 • Udział w pełnym cyklu wytwarzania oprogramowania: analiza wymagań, projektowanie, tworzenie kodu źródłowego i testowanie powstających funkcjonalności;
 • Proponowanie rozwiązań na podstawie znajomości trendów rozwoju oprogramowania i najnowszych technologii;
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z projektem;
 • Udział w testach i badaniach produktów końcowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub studenci ostatniego roku – preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewny;
 • Umiejętność programowania w co najmniej jednym z  języków: C/C++, Java, C#;
 • Znajomość UML (Enterprise Architect);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz komunikowanie się;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość technologii: JavaFX, Spring, Boost, Qt;
 • Umiejętność programowania baz danych (np.: Oracle, SQL Server, PostgreSQL);
 • Znajomość technologii .NET 3.5 i wyższych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 13/2017/WZ, w terminie do dnia: 23.06.2017 r.
——————————————————————————————————————–
Nr Ref. 10/2017/WZ.2  

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR) w Dziale Przetwarzania Sygnałów (RRS) w Pracowni Zespołów i Oprogramowania Struktury Urządzeń Radiolokacyjnych (RRS-03) na stanowisko:

PROGRAMISTA (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Realizowanie i testowanie modułów oprogramowania według projektów oprogramowania;
 • Udział w opracowaniu dokumentacji użytkowej i projektowej tworzonego oprogramowania;
 • Projektowanie testów oprogramowania i realizowanie testowania oprogramowania;
 • Badanie aplikacji próbnych i laboratoryjnych, instalowanie oprogramowania na urządzeniach produkcyjnych;
 • Udzielanie wsparcia wydziałom produkcyjnym przy uruchamianiu i diagnostyce wyrobów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni rok studiów – preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewny;
 • Umiejętność programowania w językach: C, C++, JAVA;
 • Znajomość instalacji, konfiguracji oraz funkcjonowania systemów operacyjnych: Windows, Linux (dystrybucja RED HAT), oraz programowania w w/w systemach;
 • Znajomość technologii CUDA lub OpenGL;
 • Podstawy konfiguracji urządzeń sieciowych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (mile widziane świadectwa językowe oraz certyfikaty);
 • Dyspozycyjność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Gotowość do poszerzania wiedzy technicznej w szczególności z zakresu radiolokacji.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość wyrażeń regularnych, bibliotek FLTK, Qt, wxWidgets;
 • Programowanie sterowników urządzeń pod jądro Linuksa;
 • Programowanie w przestrzeni jądra systemu operacyjnego Linux;
 • Znajomość systemu operacyjnego QNX od strony programisty;
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku programisty C++.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 10/2017/WZ.2, w terminie do dnia: 12.07.2017 r.
—————————————————————————————————————-
Nr Ref. 25/2017     

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Konstrukcyjnym (RK)Dziale Konstrukcji Mechanicznych (RKK)Pracowni Jednostek Mobilnych i Nadwozi Specjalnych (RKK-05) na stanowisko:

KONSTRUKTOR (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Projektowanie części i zespołów mechanicznych;
 • Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej z wykorzystaniem systemów CAD;
 • Współpraca z Działem Głównego Technologa w procesie projektowania;
 • Udzielanie wyjaśnień w zakresie produkcji wyrobu;
 • Wprowadzanie zmian w dokumentacji konstrukcyjnej;
 • Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem wyrobu;
 • Śledzenie rozwiązań i bazy materiałowo-technicznej w zakresie realizowanych prac;
 • Współpraca (proponowanie rozwiązań) przy opracowywaniu założeń technicznych i wytycznych konstrukcyjnych;
 • Wykonywanie modeli i makiet w celu optymalizacji konstrukcji;
 • Opracowywanie fragmentów dokumentacji eksploatacyjnej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym;
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania CAD (Inventor);
 • Znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • Umiejętność projektowania w systemach CAD (2D i 3D);
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Posiadanie wiedzy na temat materiałów kompozytowych;
 • Znajomość oprogramowania Autodesk: AutoCAD i 3ds MAX.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 25/2017, w terminie do dnia: 12.07.2017 r.
—————————————————————————————————————-
Nr Ref. 24/2017      

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Operacyjnym (W) na Wydziale Uruchomienia i Serwisu (WS) na stanowisko:

Technik uruchomienia i serwisowania układów i urządzeń elektronicznych (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Strojenie i uruchamianie urządzeń i obiektów zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • Obsługa przyrządów i imitatorów (zapewnienie sprawności i aktualnej legalizacji przyrządów pomiarowych);
 • Serwisowanie wyrobów i obiektów (uruchamianie eksploatacyjne, naprawa, modernizacja, konserwacja);
 • Instruowanie użytkowników sprzętu;
 • Kierowanie samochodami serwisowymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne o profilu elektronicznym lub elektrycznym;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • Pożądane doświadczenie zawodowe w kierunku zgodnym z wykształceniem;
 • Umiejętność posługiwania się komputerem i oprogramowaniem MS Office;
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, aparaturą kontrolno-pomiarową, testerami i imitatorami;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Wysoka sprawność psychoruchowa;
 • Samodzielność;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Precyzja, staranność i dokładność działania.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 24/2017, w terminie do dnia: 12.07.2017 r.
—————————————————————————————————————–
Nr Ref. 26/2017 

PIT-RADWAR S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Głównego Technologa (WT)Sekcji Technologii Montażu Bloków i Wyrobów Finalnych (WT-02) na stanowisko:

TECHNOLOG (K/M)

Miejsce świadczenia pracy:
PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

 

Opis stanowiska:

 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej z jednoczesną weryfikacją dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem technologiczności;
 • Dozór oraz wsparcie technologiczne wydziałów produkcyjnych;
 • Wprowadzanie zmian w dokumentacji technologicznej w celu poprawy technologiczności i jakości;
 • Sporządzanie wykazów oprzyrządowania i usług kooperacyjnych wynikających z procesu technologicznego;
 • Opracowywanie założeń na przyrządy specjalne i specjalne stanowiska pracy.

Wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie o kierunku mechanicznym;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania Auto CAD i Inventor oraz pakietu Microsoft Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Kreatywność;
 • Chęć pozyskiwania wiedzy i doświadczenia;
 • Zdolności koncepcyjne oraz inicjatywa w działaniu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Posiadanie doświadczenia w zawodzie technologa montażu;
 • Znajomość modułu produkcyjnego ERP.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 26/2017, w terminie do dnia: 14.07.2017 r.