Nr Ref. 2/2019

Warszawa
Projektant

PROJEKTANT (K/M)                                                                                        

Biuro Systemów Wspomagania Dowodzenia

Miejsce świadczenia pracy: PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30

Wymiar etatu: pełny


Opis stanowiska:

 • udział w pracach badawczo – rozwojowych, wdrożeniowych z zakresu systemów teleinformatycznych (np. bezzałogowych statków powietrznych, elementów uzbrojenia),
 • udział w badaniach obiektów systemu oraz w integracji systemów w lokalizacjach użytkowników,
 • konfiguracji sprzętu teleinformatycznego oraz jego adaptacja do zaproponowanych rozwiązań,
 • opieka nad obiektami i urządzeniami wymienionych systemów,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z projektem,
 • udział w testach i badaniach,
 • prezentowanie wyników pracy na forum publicznym.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (II stopnia), kierunek elektronika i telekomunikacja,
 • posiadanie wiedzy z zakresu:
  • architektury stacjonarnych i mobilnych systemów łączności,
  • urządzeń łączności i konfiguracji sieci,
  • zagadnień związanych z łącznością przewodową i bezprzewodową,
  • nowoczesnej techniki wojskowej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury specjalistycznej z zakresu telekomunikacji i elektroniki;
 • posiadanie predyspozycji do pracy w zespole;
 • chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności oraz publikowania własnego dorobku naukowego;
 • zainteresowanie realizacją prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie urządzeń i systemów obronnych (bezpieczeństwa);
 • umiejętność wykonywania zadań w ściśle określonym terminie;
 • umiejętność raportowania stanu zadań oraz oceny ryzyka ich realizacji;
 • zainteresowania z zakresu: sprzętu komputerowego, optoelektroniki, rozwiązań bezprzewodowych (propagacji fal elektromagnetycznych);
 • obywatelstwo polskie.


Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać poprzez formularz „APLIKUJ” znajdujący się pod ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej PIT-RADWAR S.A. w zakładce KARIERA (www.pitradwar.com/kariera), lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz nr Ref. 2/2019r., w terminie do dnia: 04.02.2019r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikuj
Aktualne oferty pracy