Nr Ref. 107/2018/WZ

Wrocław
Specjalista kontroler jakości

SPECJALISTA KONTROLER JAKOŚCI (K/M)                                                                                    

Oddział Wrocław - Dział Zarządzania Jakością

Miejsce świadczenia pracy: PIT-RADWAR S.A., Oddział Wrocław 

Wymiar etatu: pełny


Opis stanowiska:

 • wykonywanie badań zdawczo-odbiorczych, technologicznych oraz pełnych produkowanych wyrobów,
 • kalibracja stanowisk pomiarowych oraz  przeprowadzanie okresowych sprawdzeń kontrolnych  elektronicznych urządzeń pomiarowych,
 • współpraca z przedstawicielem zamawiającego w zakresie umów realizowanych dla wojska,
 • opracowywanie,  analizowanie i archiwizowanie wyników  z pomiarów i badań oraz prowadzenie zapisów jakości,
 • inicjowanie działań korygująco-zapobiegawczych mających na celu poprawę jakości produkowanych wyrobów,
 • zwalnianie wyrobów do sprzedaży, wystawianie atestów i świadectw  kontrolnych.
Wymagania:
 • wykształcenie: wyższe techniczne – preferowane kierunki: elektroniczny lub elektryczny, 
 • doświadczenie: min 3 lata w obszarze kontroli jakości, pożądane doświadczenie w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych oraz wiedza z zakresu metod planowania i zarządzania jakością,
 • znajomość norm ISO 9001, ISO 14001, AQAP 2110 i PN-N 18001,
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji i współpracy w zespole,
 • komunikatywność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP,
 • posiadanie uprawnień do pomiarów przy napięciu > 1kV,
 • znajomość techniki mikrofalowej.


Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać poprzez formularz „APLIKUJ” znajdujący się pod ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej PIT-RADWAR S.A. w zakładce KARIERA (www.pitradwar.com/kariera), lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław ul. Krakowska 64 z dopiskiem Nr Ref. 107/2018/WZ, w terminie do dnia: 10.02.2019 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikuj
Aktualne oferty pracy