Nr Ref. 13/2019

Warszawa
Starszy specjalista ds. inwestycji i infrastruktury

STARSZY SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY (K/M)

Biuro Utrzymania Ruchu i Majątku Trwałego - Dział Realizacji Inwestycji i Remontów 

Miejsce świadczenia pracy: PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30

Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:
 • wykonywanie funkcji Inspektora Nadzoru robót budowlanych począwszy od etapu wprowadzenia Wykonawcy na budowę aż do zgodnego z prawem przekazania obiektu do eksploatacji oraz innych usług doradztwa i opiniowania z zakresu robót budowlanych dla danego zakresu prac na terenie PIT-RADWAR w Warszawie oraz w Kobyłce;
 • prowadzenie zadań i projektów inwestycyjno-remontowych w tym między innymi:
 1. przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi procedurami Zapotrzebowań oraz pełnej dokumentacji w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami (kosztorysy, przedmiary, wykazy materiałów, szablony umów itp.); 
 2. udział w technicznych komisjach wyborów ofert;
 3. samodzielne prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych jako kierownik projektu od momentu wprowadzenia wykonawcy na budowę, poprzez nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją prac, protokolarne odbiory prac oraz ich rozliczanie, przekazywanie użytkownikowi, analiza dokumentacji projektowej i powykonawczej, kosztorysowej, dokumentowanie procesu itp.);
 4. gromadzenie dokumentacji prowadzonych procesów w tym dokumentacji projektowej.
 • pełnienie funkcji koordynatora BHP ds. firm zewnętrznych;
 • zlecanie obligatoryjnych przeglądów budynków i budowli;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • uprawnienia inspektora ds. budowlanych,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora ds. budowlanych,
 • dobra obsługa oprogramowania MS Office oraz programu do kosztorysowania,
 • brak przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość programu AutoCad,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać poprzez formularz „APLIKUJ” znajdujący się pod ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej PIT-RADWAR S.A. w zakładce KARIERA (www.pitradwar.com/kariera), lub składać osobiście w siedzibie Spółki  w Warszawie przy ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 13/2019, w terminie do dnia: 25.02.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikuj
Aktualne oferty pracy