Nr Ref. 2/2019/WZ

Warszawa
Projektant

PROJEKTANT (K/M)                                                                                            

Biuro Systemów Wspomagania Dowodzenia 

Miejsce świadczenia pracy: PIT-RADWAR SA, WARSZAWA, ul. Poligonowa 30

Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • udział w pracach badawczo – rozwojowych, wdrożeniowych z zakresu systemów teleinformatycznych (np. bezzałogowych statków powietrznych, elementów uzbrojenia),
 • udział w badaniach obiektów systemu oraz w integracji systemów w lokalizacjach użytkowników,
 • konfiguracji sprzętu teleinformatycznego oraz jego adaptacja do zaproponowanych rozwiązań,
 • opieka nad obiektami i urządzeniami wymienionych systemów,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z projektem,
 • udział w testach i badaniach,
 • prezentowanie wyników pracy na forum publicznym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (II stopnia), kierunek elektronika i telekomunikacja,
 • posiadanie wiedzy z zakresu:
 • architektury stacjonarnych i mobilnych systemów łączności,
 • urządzeń łączności i konfiguracji sieci,
 • zagadnień związanych z łącznością przewodową i bezprzewodową,
 • nowoczesnej techniki wojskowej,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury specjalistycznej z zakresu telekomunikacji i elektroniki,
 • posiadanie predyspozycji do pracy w zespole,
 • chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności oraz publikowania własnego dorobku naukowego,
 • zainteresowanie realizacją prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie urządzeń i systemów obronnych (bezpieczeństwa),
 • umiejętność wykonywania zadań w ściśle określonym terminie,
 • umiejętność raportowania stanu zadań oraz oceny ryzyka ich realizacji,
 • zainteresowania z zakresu: sprzętu komputerowego, optoelektroniki, rozwiązań bezprzewodowych (propagacji fal elektromagnetycznych).
 • obywatelstwo polskie.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać poprzez formularz „APLIKUJ” znajdujący się pod ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej PIT-RADWAR S.A. w zakładce KARIERA (www.pitradwar.com/kariera), lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz nr Ref. 2/2019/WZ, w terminie do dnia: 11.03.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikuj
Aktualne oferty pracy