Nr ref. 41/2019

Warszawa
Główny Księgowy/Dyrektor Biura Księgowości (K/M)

GŁÓWNY KSIĘGOWY/DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI (K/M)

Miejsce świadczenia pracy: PIT-RADWAR S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30

Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • odpowiedzialność za prowadzenie pełnej księgowości (podatki i rachunkowość) dużej spółki z branży zbrojeniowej, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa i przyjętą polityką rachunkowości;
 • nadzór nad poprawnością i terminowością kalkulacji i sporządzania deklaracji podatkowych spółki (w szczególności VAT, CIT, PCC, JPK) oraz podatków majątkowych;
 • odpowiedzialność za terminowe (ustawowe i umowne) sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz pakietów w wartości godziwej według przyjętych przez spółkę standardów;
 • nadzór nad sporządzaniem raportów finansowych oraz raportów dla instytucji zewnętrznych (GUS, banki, itp.);
 • współodpowiedzialność za politykę rachunkowości, udział w tworzeniu procedur i regulaminów wewnętrznych, usprawnianie procesów księgowych;
 • przygotowywanie materiałów na cele audytów, bieżąca obsługa audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, współpraca z doradcami;
 • bieżąca współpraca z Zarządem Spółki w zakresie merytorycznego wsparcia w obszarze księgowo-podatkowym;
 • nadzór nad pracą podległej komórki organizacyjnej (Biuro Księgowości).

Wymagania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze finansowo-księgowym (preferowany obszar – firma produkcyjna);
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)
 • znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, ustaw podatkowych oraz KSH głównie w zakresie spółek akcyjnych;
 • znajomość metod kalkulacji oraz rozliczania kosztów produkcji i prac badawczo-rozwojowych;
 • znajomość rozliczania kontraktów długoterminowych;
 • praktyka w zakresie rozliczania dotacji (celowe, badawczo-rozwojowe, restrukturyzacyjne, itp.);
 • umiejętność rozliczania działalności socjalno-bytowej;
 • znajomość systemów klasy ERP;
 • doświadczenie z procesu wdrażania zintegrowanego systemu klasy ERP;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość systemu klasy ERP – Microsoft Dynamics AX 2009 lub wyższej wersji oprogramowania;
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych;
 • pracę wśród profesjonalistów;
 • opiekę medyczną;
 • dofinansowanie do karty Multisport;
 • dofinansowanie do wypoczynku.

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać poprzez formularz „APLIKUJ” znajdujący się pod ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej PIT-RADWAR S.A. w zakładce KARIERA (www.pitradwar.com/kariera), lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rekrutacji i Rozwoju oraz Nr ref. 41/2019 w terminie do dnia: 26.05.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikuj
Aktualne oferty pracy