PIT-RADWAR S.A.

Kontakt

PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
04-051, ul. Poligonowa 30

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000297470
REGON 141301063
NIP 525-000-92-98
Kapitał zakładowy Spółki 450 900 700,00 PLN

 

KONTAKT:

CENTRALA tel. 22 540 22 00


e-mail: office@pitradwar.com

 

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Członek Zarządu, Dyrektor
 ds. Badań, Rozwoju i Wdrożeń
Sekretariat
tel.: 22 48 65 225
faks: 22 48 65 218

Członek Zarządu, Dyrektor 
ds. Finansowych
Sekretariat
tel.: 22 540 21 43
faks: 22 540 30 70

Dyrektor 
Handlowy
Sekretariat
tel.: 22 540 21 08
faks: 22 813 48 84

Biuro Gdańsk

ul. Hallera 233A;
80-502 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 341 8007
faks: 58 341 8007

Oddział Wrocławski

ul. Grabiszyńska 97;
53-439 Wrocław
tel. 71 361 18 19;

ul. Krakowska 64 ,
50-425 Wrocław,
skrytka pocztowa 141
centrala: 71 342-50-41 do 45
Sekretariat: 71 343-02-58
Faks: 71 342-58-59

Filia w Kobyłce

ul. Nadmeńska 14,
05-230 Kobyłka
tel.: 22 7868351