PIT-RADWAR S.A.

Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla PIT-RADWAR S.A.

W dniu 8.12. 2016 r. w sali konferencyjnej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Warszawie  odbyło się uroczyste wręczenie nagród Ministra Obrony Narodowej w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności. Wyróżnienie „Za najlepszy patent za wynalazek, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych” otrzymała praca pod nazwą „Optoelektroniczny, wielowidmowy system wspomagający lądowanie samolotów”. Właścicielem nagrodzonego patentu nr 224059 jest PIT-RADWAR S.A., zaś jego twórcami Lech NIEPIEKŁO i Rafał SŁOMSKI. Praca była realizowana przez konsorcjum: PIT-RADWAR S.A., PCO i WAT. Kierownikiem projektu był prof. Edward Sędek  z PIT-RADWAR S.A..

Nagrody MON dla laureatów Konkursu, przy obecności Sztandaru Wojska Polskiego i asyście pocztu sztandarowego kompanii reprezentacyjnej WP wręczał podsekretarz stanu w MON – prof. Wojciech Fałkowski. Wyróżnieni za najlepszy patent otrzymali także nagrody od prezes Urzędu Patentowego RP – dr Alicja Adamczak.