PIT-RADWAR S.A.

DOLAM 1961-2011

Przedsiębiorstwo DOLAM powstało w 1961 roku jako Zakład Doświadczalny Przemysłowego Instytutu Elektroniki i zajmuje się produkcją podzespołów.

Pierwszymi wyrobami zakładu były lampy elektronowe: diody prostownicze, tyratrony, sondy do próżniomierzy. W kolejnych latach produkowane były cyfrowe wskaźniki jarzeniowe, lampy mikrofalowe oraz kontaktrony standardowe.

W 1965 roku zakład zmienił nazwę na Doświadczalny Zakład Lamp Elektronowych „DOLAM”.
W latach siedemdziesiątych została uruchomiona produkcja wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD).

W roku 1977 zakład zmienił nazwę na Centrum Naukowo-Produkcyjne Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych „UNITRA-DOLAM”. W skład Centrum, oprócz DZE „DOLAM”, wszedł Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej oraz Zakłady Aparatury Próżniowej w Bolesławcu.
Lata 80-te to uruchomienie produkcji telekomunikacyjnych przekaźników kontaktronowych i lamp mikrofalowych z falą bieżącą.

W kolejnych latach działalność zakładu została poszerzona o produkcję przekaźników wysokonapięciowych, przekaźników wysokiej częstotliwości i czujników kontaktronowych.

W roku 1999 przedsiębiorstwo państwowe „UNITRA-DOLAM” zostało przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „UNITRA-DOLAM” S.A.W roku 2005 nastąpiła zmiana skróconej nazwy przedsiębiorstwa z „UNITRA-DOLAM” S.A. na „DOLAM” S.A., a w 2009 roku „DOLAM” S.A. wszedł w skład Grupy Kapitałowej Bumar.

W 2010 roku Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., CNPEP RADWAR S.A. oraz PPPE „DOLAM” S.A. utworzyły grupę produktową pod nazwą Dywizja Elektronika. Kilkanaście miesięcy później, pod koniec 2011 roku firmy zostały skonsolidowane pod nazwą Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. 5 marca 2012 roku spółka zmieniła nazwę na Bumar Elektronika S.A.

30 czerwca 2014 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego nazwa Bumar Elektronika S.A. została zmieniona na PIT-RADWAR S.A.