PIT-RADWAR S.A.

RADWAR 1954-2011

Historia firmy CNPEP RADWAR S.A. sięga początków polskiego przemysłu radiolokacyjnego.

RADWAR, pierwotnie jako Warszawskie Zakłady Radiowe, powstał w 1954 roku. Od początku swej działalności prowadził prace w zakresie systemów radiolokacyjnych. Sukcesy w opracowywaniu nowych rozwiązań pozwoliły firmie stworzyć radary odpowiadające wymogom rynku międzynarodowego. Od lat pięćdziesiątych były one eksportowane do Syrii, a w latach sześćdziesiątych zdobyły także rynek indonezyjski.

Po czterech latach działalności w RADWARZE rozpoczęto prace nad morskimi radarami nawigacyjnymi.
Do końca lat pięćdziesiątych wyprodukowano kilkadziesiąt takich radarów dla polskich statków handlowych.

Lata siedemdziesiąte przyniosły rozszerzenie działalności o systemy dowodzenia i obrony powietrznej. Jednocześnie powstawały też opracowania sprzętu dla potrzeb cywilnych: radary nawigacyjne, radary dla policji.

W 1977 roku RAWAR połączył się z zakładami ZURAD, PROFEL i ZANTEN dając początek Centrum Naukowo–Produkcyjnemu Elektroniki Profesjonalnej RADWAR. Oferta RADWARU poszerzyła się o systemy radarowej kontroli prędkości, polowe stacje balistyczne i kontenery.

W 1994 roku RADWAR został przekształcony w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, a w 2002 roku wszedł w skład Grupy kapitałowej Bumar.

W 2010 roku Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., CNPEP RADWAR S.A. oraz PPPE „DOLAM” S.A. utworzyły grupę produktową pod nazwą Dywizja Elektronika. Kilkanaście miesięcy później, pod koniec 2011 roku firmy zostały skonsolidowane pod nazwą Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. 5 marca 2012 roku spółka zmieniła nazwę na Bumar Elektronika S.A.

30 czerwca 2014 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego nazwa Bumar Elektronika S.A. została zmieniona na PIT-RADWAR S.A.