PIT-RADWAR S.A.

Kodeks Etyki

Obowiązujący w PIT-RADWAR S.A. Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest wyrazem naszego przekonania o znaczeniu wartości i norm etycznych i jednocześnie fundamentem codziennej działalności. Ma służyć umocnieniu i dalszemu budowaniu zaufania w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Stanowi wsparcie w tworzeniu kultury organizacyjnej i wspólnego systemu wartości Spółki.

Postępowanie zgodne z wartościami i zasadami zawartymi w Kodeksie umożliwia zachowanie najwyższych standardów we wszystkich naszych działaniach.