PIT-RADWAR S.A.

Tarcza Polski

Szybki rozwój technologii informacyjnej i myśli wojskowej powodują, że pojawiają się coraz to nowe środki ataku powietrznego: rakiety balistyczne, rakiety samosterujące, bezzałogowe statki latające, samoloty  itp.

Wszystkie one niosą za sobą poważne zagrożenie, stawiając przed systemami obrony powietrznej nowe wyzwania.

Istniejący system polskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej pilnie wymaga głębokiej modernizacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich Sił Zbrojnych i naszego kraju, PIT-RADWAR S.A. zaproponował projekt wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, który będzie zdolny sprostać wyzwaniom współczesnego pola walki. Projekt ten szerzej znany jest pod nazwą Tarcza Polski.

Zakłada on stworzenie nowego, trójwarstwowego systemu obrony przestrzeni powietrznej, zapewniającego bezpieczeństwo w obszarach:

  • bardzo krótkim (VSHORAD)
  • krótkim (SHORAD)
  • średnim (MRAD)

PIT-RADWAR jest w tym projekcie spółką wiodącą. System projektowany jest w oparciu o nasze systemy radiolokacyjne, systemy dowodzenia i przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie i rakietowe.