PIT-RADWAR S.A.

Lokalizacje

WARSZAWA
Główna siedziba PIT-RADWAR S.A. mieści się w Warszawie przy ulicy Poligonowej 30. W warszawskiej siedzibie spółki znajduje się większość pracowni merytorycznych. Tutaj opracowywane są nowe technologie i odbywa się produkcja urządzeń radiolokacyjnych oraz systemów wspomagania dowodzenia.

GDAŃSK
Gdańskie biuro PIT-RADWAR S.A. specjalizuje się w pasywnych systemach rozpoznania radioelektronicznego oraz w rozwiązaniach dla Marynarki Wojennej RP.

WROCŁAW
Oddział Wrocławski PIT-RADWAR S.A. skupia specjalistów z dziedziny techniki mikrofalowej.

KOBYŁKA
Główną część pracowni w Kobyłce stanowi badawczy poligon antenowy wyposażony w nowoczesna aparaturę do pomiaru charakterystyk anten o powierzchni do 300 m2 i o masie do 15 ton oraz urządzenia umożliwiające montaż anten radarowych.

Działające w Kobyłce Laboratorium Badań Anten PIT-RADWAR S.A wykonuje pomiary parametrów anten i natężeń pól elektromagnetycznych do celów bhp i środowiskowych.

Znajduje się tu także pracownia materiałów ferrytowych, będących istotnych składnikiem podzespołów ferrytowych opracowywanych warszawskiej centrali spółki.