Pit Radwar

Zarząd

W skład Zarządu PIT-RADWAR S.A. wchodzą:

  • Ryszard Kardasz - Prezes Zarządu
  • Jerzy Miłosz - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
  • Janusz Wieczorek- Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
  • Jarosław Tarka - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny