Urządzenia systemu IFF Mark XIIA

Interrogatory IDZ-50 i ISZ-50

Interrogatory IDZ-50 i ISZ-50 systemu IFF MARK XIIA są przeznaczone do wspólpracy ze stacjami radiolokacyjnymi, odpowiednio, dalekiego i średniego zasięgu. Pracują one w modach 1, 2, 3/A, C i S oraz, po podłączeniu odpowiedniego szyfratora, modach 4 i/lub 5. Interrogatory są przystosowane do odbioru danych kątowych o położeniu współpracującej anteny IFF (impuls północy / przyrosty), oraz do współpracy z anteną o trzech charakterystykach promieniowania w płaszczyźnie azymutu: sigma, delta i omega.

Są one także przystosowane do współpracy z odbiornikiem GPS.


Transpondery TRL-50 i TRN-50

TRL-50 jest zdalnie sterowanym urządzeniem odzewowym (transponderem) systemu IFF Mark XIIA (praca w modach 1, 2, 3/A, C i S oraz 4 i/lub 5 po podłączeniu szyfratora) z funkcją „diversity” przeznaczonym do instalacji na statkach powietrznych i okrętach.

W systemie Reverse IFF (RIFF), przewidzianym do prowadzenia identyfikacji w relacji powietrze-ziemia, transponder TRL-50 pełni funkcję urządzenia zapytującego (interrogatora). Do pracy w systemie RIFF jest niezbędne zastosowanie odpowiedniego szyfratora.

TRN-50 jest zdalnie sterowanym transponderem systemu RIFF przeznaczonym do instalacji na platformach lądowych i okrętach. Do pracy TRN-50 jest niezbędne zastosowanie odpowiedniego szyfratora.


Zalety

MARK XIIA

  • urządzenia spełniają wymagania i specyfikacje dokumentów ICAO ANNEX 10 i STANAG 4193

Inne produkty z tej grupy