Zestaw interrogatora krótkiego zasięgu IKZ-02

Mobilny zestaw interrogatora krótkiego zasięgu IKZ-02 systemu IFF Mk XA i Mk XII jest przeznaczony do współpracy z systemami obrony przeciwlotniczej klasy ziemia-powietrze i ziemia-ziemia, zwłaszcza wyrzutni ręcznych klasy Man-Portable Air-Defense Systems (MANPADS) oraz innych rakietowych, jak i lufowych systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu.

Wykonanie pozwala na eksploatację na stanowiskach obrony przeciwlotniczej wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, w tym Marynarki Wojennej.


Interrogator IKZ-02 pracuje w modach 1, 2, 3/A i 4 lub narodowym modzie bezpiecznym. Jest urządzeniem w pełni zautomatyzowanym, informacje o sposobie jego pracy są zapisywane w module pamięci. Wynik identyfikacji może być wysyłany do środków ogniowych celem zablokowania możliwości ich użycia w przypadku rozpoznania „swój”.

Interrogator posiada interfejs, umożliwiający wysłanie wyniku identyfikacji za pomocą sygnalizacji optycznej, komunikatów słownych i łącza szeregowego RS422 oraz interfejs sterowania zapytywaniem drogą przewodową, radiową i łączem szeregowym RS422. Elastyczne oprogramowanie pozwala na rozszerzenie zasięgu i dokładności w azymucie oraz współpracę z szyfratorami. Zestaw posiada opakowanie umożliwiające pracę przenośną.


Zalety

IKZ

  • małe rozmiary

  • niska masa

  • antena odporna na uszkodzenia mechaniczne

Inne produkty z tej grupy