PIT-RADWAR S.A.

Systemy IFF

System identyfikacji „swój-obcy” jest oparty na zasadzie aktywnego zapytania i aktywnej odpowiedzi. Wiodący na świecie system identyfikacji, obowiązujący także w NATO (znany pod skrótem IFF – identification friend or foe) definiują normy wojskowe (Mark XII) i cywilne (ICAO Aneks 10). Pracuje on na wyznaczonych stałych częstotliwościach nośnych dla zapytania (1030 MHz) i odpowiedzi (1090 MHz).

Najważniejsze cechy wspólne dla oferowanych systemu IFF to:

  • pełna zgodność z normami Mark XII i ICAO Aneks 10
  • możliwość łatwej integracji ze współpracującymi systemami
  • wysoka niezawodność
  • łatwa obsługa
  • rozbudowane układy autotestu
  • wbudowane funkcje tłumienia listków bocznych anteny
  • konstrukcja oparta o układy scalone dużej skali integracji, układy ASIC, mikrofalowe układy scalone, mikroprocesory, itp.
  • małe wymiary i duża odporność na działanie czynników środowiskowych
  • niski pobór mocyD