PIT-RADWAR S.A.

PIT-RADWAR S.A. – Dni Przemysłu

W środę, 26. kwietnia br., w Centrum Konferencyjnym MON, odbyła się kolejna, ósma już, edycja Dni Przemysłu – „Siły Zbrojne RP i polski przemysł obronny w strategii bezpieczeństwa Polski”. Wydarzenie organizowane jest przez Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej. W tegorocznej edycji udział wzięli między innymi – przedstawiciele Dowództwa Generalnego RSZ, Sztabu Generalnego WP, Inspektoratu Uzbrojenia, komórek MON, instytutów i ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego.

Dni Przemysłu są swoistą formą dialogu pomiędzy przedstawicielami przemysłu, nauki i resortu Obrony Narodowej oraz sposobem przekazania oczekiwań Ministerstwa co do udziału rodzimych podmiotów przemysłu obronnego i zbrojeniowego w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, wykorzystania potencjału przemysłu oraz wsparcia na forum całej Unii Europejskiej.

Tematyka tegorocznej Konferencji obejmowała – priorytetowe kierunki modernizacji technicznej SZ RP, inicjatywy na forum europejskim – szanse i możliwości dla polskiego przemysłu obronnego, promocję oferty i eksportu produktów polskiego przemysłu obronnego.

W trakcie Konferencji, na swoim stoisku, spółka PIT-RADWAR S.A. zaprezentowała aktualną ofertę produktową.