PIT-RADWAR S.A.

PIT-RADWAR S.A. laureatem konkursu „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności – 2017”.

4 czerwca br., ostatniego dnia Targów Proobronnych Pro Defence odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności – 2017” przyznawanych przez Fundację „Promilitaria XXI” i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W tym roku jury konkursu oceniało 52 projekty opisane w V wydaniu „Katalogu innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności”. Najwyższą ocenę uzyskał projekt pt.: „System radiolokacji pasywnej PET/PCL”, opracowany przez konsorcjum w składzie:  PIT-RADWAR S.A. – lider projektu, Politechnika Warszawska oraz AM Technologies Polska SA.

Wręczenia nagród na scenie głównej targów dokonał prezes Fundacji „Promilitaria XXI” Ryszard Choroszy. W imieniu PIT-RADWAR S.A. statuetkę oraz dyplom odebrał Jerzy Miłosz, dyrektor ds. Badań, Rozwoju i Wdrożeń.