PIT-RADWAR S.A.

PIT-RADWAR S.A. na Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2017

19 stycznia 2017 r. w Warszawie w hotelu Novotel Airport odbyła się druga edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Organizatorami konferencji byli: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Zarząd Targów Warszawskich.

Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa obejmowała m. in. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

Wśród uczestników tegorocznego Forum znaleźli się m.in. Tomasz Szatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Dariusz Gwizdała, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; gen. broni Michał Sikora, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; wiceadm. dr Stanisław Zarychta, Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowódca Komponentu Morskiego, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych; gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego; płk Dariusz Pluta, Szef Inspektoratu Uzbrojenia.

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa towarzyszyła wystawa, na której prezentowane były nowoczesne rozwiązania dla Marynarki Wojennej oferowane przez polskich i zagranicznych producentów. PIT-RADWAR S.A., na swoim stoisku, prezentował m.in. model armaty morskiej będącej częścią okrętowego systemu artyleryjskiego automatycznej armaty morskiej AM-35.