PIT-RADWAR S.A.

PIT-RADWAR S.A. na odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP

12 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym WP odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych  RP, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza oraz kierownictwa resortu i najwyższych dowódców wojskowych. Obecni byli także: wiceministrowie, szef BBN Paweł Soloch, rzecznik rządu Rafał Bochenek, szefowie sejmowej i senackiej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach i Jarosław Rusiecki, szefowie wojskowych służb specjalnych, najważniejsi generałowie, w tym gospodarz odprawy, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Leszek Surawski oraz dowódcy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych RP: dowódca generalny – gen. dywizji Jarosław Mika, dowódca operacyjny – gen. dyw.  Sławomir Wojciechowski oraz dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. Wiesław Kukuła.

Odprawa kierownictwa resortu, najwyższych dowódców wojskowych i dyrektorów komórek organizacyjnych MON to coroczna narada, podczas której dokonuje się podsumowania realizacji ubiegłorocznych zadań oraz określa priorytety dla resortu i wojska dla nadchodzących miesięcy. Zasadnicza część spotkania odbyła się za zamkniętymi drzwiami.

W tym roku uroczystej odprawie towarzyszyła wystawa sprzętu wojskowego wyróżnionego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2016 statuetką Defendera. Na ekspozycji spółki PIT-RADWAR S.A. prezentowana była, narodzona Defenderem, stacja radiolokacyjna ZDPSR BYSTRA.

Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna BYSTRA jest nowoczesnym wielofunkcyjnym radarem o wyjątkowo wszechstronnych możliwościach i zastosowaniach, które są określane programowo, przeznaczonym do wykrywania i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu. Posiada zdolność wykrywania i śledzenia typowych zagrożeń powietrznych jak samoloty bojowe i śmigłowce (również w zawisie), pocisków rakietowych, a także bezpilotowych statków powietrznych oraz granatów moździerzowych. Zawiera mechanizmy pozwalające na zmniejszenie prawdopodobieństwa wykrycia przez środki rozpoznania przeciwnika, jest odporny na zakłócenia pasywne lub celowe.