PIT-RADWAR S.A.

Podsekretarz Stanu MON Tomasz Szatkowski odwiedził ekspozycję PIT-RADWAR S.A.

7 września 2017 r., trzeciego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2017, ekspozycję PIT-RADWAR odwiedził Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej p. Tomasz Szatkowski. Panu ministrowi zaprezentowane zostały rozwiązania spółki w zakresie systemów dowodzenia, urządzenia systemu IFF Mark XIIA, samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD oraz zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna BYSTRA.