PIT-RADWAR S.A.

Nagroda Grand Prix 2016 PGZ dla PIT-RADWAR S.A. – XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, podobnie jak przed dwoma laty, odbyła się na zamku w Rynie w dniach 19 – 22 września. Tegoroczna edycja konferencji wpisała się w kalendarz obchodów 55-lecia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa, 65-lecia Wojskowej Akademii Technicznej i 90-lecia Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. W Rynie swoje referaty przedstawiali naukowcy, inżynierowie oraz technicy, wszyscy reprezentujący różne gałęzie nauki, które w każdym stopniu związane są z szeroko pojętym bezpieczeństwem i techniką wojskową. Podczas XI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej przedstawione zostały 103 referaty (w tym 23 anglojęzyczne).

Nagrodę Grand Prix 2016 Prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej za najciekawszy referat z dziedziny innowacyjnych technologii obronnych zdobyła praca przygotowana przez zespół złożony z pracowników PIT-RADWAR S.A., Akademii Marynarki Wojennej, Zakładów Mechanicznych Tarnów oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Nagrodzony referat, którego autorami są: Jacek Gwardecki, Sławomir Łuszczak, Józef Gacek, Jan W. Kobierski, Zbigniew Leciejewski, Stanisław Milewski, Tadeusz Świętek, Ryszard Woźniak oraz Zbigniew Wójcik, zatytułowany został: „Struktura oraz innowacyjne technologie polskiego okrętowego systemu uzbrojenia kalibru 35mm”.