Nr ref. 25/2020

Wrocław
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury

KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU I INFRASTRUKTURY (K/M)

Miejsce świadczenia pracy: PIT-RADWAR S.A., WROCŁAW, ul. Krakowska 64

Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • zarządzanie, nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników,
 • zapewnienie sprawności technicznej maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • tworzenie i rozliczanie rocznych budżetów i planów przeglądów maszyn i urządzeń, w tym podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego,
 • nadzorowanie realizacji planów remontów i przeglądów maszyn i urządzeń,
 • nadzorowanie realizacji prac konserwacyjnych, modernizacyjnych, napraw i przeglądów urządzeń, prowadzenie rejestru napraw i przeglądów,
 • zapewnienie dostarczania mediów niezbędnych do produkcji oraz zapewnienie ciągłej pracy instalacji służących do ich wytwarzania,
 • koordynowanie gospodarki materiałowej w zakresie części zamiennych,
 • proponowanie i wdrażanie rozwiązań modernizacyjnych, naprawczych i  zapobiegawczych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych oraz dokonywanie analizy przyczynowo-skutkowej zdarzeń awaryjnych,
 • udział w przygotowywaniu i rozstrzyganiu przetargów inwestycyjnych i remontowych,
 • nadzorowanie gospodarki środkami transportu,
 • prowadzenie nadzoru nad dokumentacją techniczną maszyn, urządzeń i budynków oraz  ewidencją i księgami obiektów budowlanych,
 • nadzorowanie i koordynowanie prac firm zewnętrznych realizujących prace remontowe i modernizacyjne urządzeń i instalacji technologicznych,
 • nadzorowanie przestrzegania obwiązujących procedur i instrukcji ZSZJ, BHP i ppoż.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym, automatyka lub pokrewne,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem i koordynacji prac firm zewnętrznych,
 • wiedza i praktyczna znajomość z zakresu mechaniki, elektryki, automatyki i pneumatyki, biegłość w posługiwaniu się dokumentacją techniczną,
 • kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu utrzymaniem ruchu i infrastrukturą techniczną,
 • umiejętność ustalania priorytetów, określania celów i terminów realizacji kluczowych dla funkcjonowania,
 • podejście do pracy zorientowane na działanie zespołowe  i osiąganie wyznaczonych celów,
 • odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja pracy.


  Dodatkowym atutem będzie:

  • wiedza i doświadczenie w zakresie wdrażania  preventive i predictive maintenance,
  • mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego.


  Oferujemy:

   • dogodną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub B2B),
   • samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy,
   • stały rozwój kompetencji, rozbudowany system szkoleniowy, działania w zespole profesjonalistów,
   • pakiet benefitów firmowych (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport, dofinansowanie do wypoczynku, inne…),
   • dostęp do najnowocześniejszej technologii i rozwiązań w codziennej pracy,
   • dofinansowanie kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich, dla studentów ostatnich lat studiów,
   • możliwość pisania prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w PIT-RADWAR S.A.,
   • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych.


   Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać poprzez formularz z linku poniżej. Nr Ref. 25/2020

   https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2fbb5674da1b4a72b0e4dfcf64dc54fb

   Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.   Aplikuj
   Aktualne oferty pracy