Holowana armata przeciwlotnicza kal. 35 mm A-35/ AG-35

Armata przeciwlotnicza AG-35 kal. 35 mm i jej wariant A-35 są środkami ogniowymi przeznaczonymi do pracy w baterii przeciwlotniczej. Służą do zwalczania środków napadu powietrznego, zwłaszcza samolotów, śmigłowców, rakiet skrzydlatych i środków bezpilotowych na bardzo małych, małych i średnich wysokościach. Armaty mogą także zwalczać lekko opancerzone cele lądowe i nawodne.

Oba warianty ukompletowania mają konstrukcję opartą na 35mm automacie produkowanym przez HSW, a różnią się rozwiązaniem układu celowania i kierowania ogniem. Armata A-35 przeznaczona jest głównie do podłączenia do wozu głowicowego i odpracowywania sterowań podawanych przez jego układ kierowania ogniem, a zintegrowany celownik programowalny armaty można wykorzystywać do zwalczania celów naziemnych i nawodnych.

Armata AG-35 natomiast jest wyposażona w zintegrowaną optoelektroniczną głowicę śledząco-celowniczą, komputer balistyczny i wideotraker i dzięki temu może utworzyć pełnowartościowy kanał celowania, zdolny do samodzielnego przechwytu i podjęcia zwalczania zagrożenia.


Wspólnymi komponentami armat AG-35 i A-35, oprócz 35mm automatu produkowanego przez HSW i standardowo wyposażonego w zapasową lufę, są hydrauliczny układ sterowania i kontroli armaty, hydraulicznie rozwijane podwozie, podsystem napędów, podsystem automatycznej orientacji i pozycjonowania oparty na nawigacji inercyjnej, podsystem łączności i transmisji danych, podsystem zasilania oraz zintegrowany system dla amunicji programowalnej z pomiarem prędkości wylotowej pocisku.

Podsystem sterowania automatu, oprócz typowych funkcji, posiada zdolność przełączania źródła zasilania automatu w amunicję na jeden z dwóch z magazynów, umieszczonych po przeciwnych stronach automatu. Najlepszą kombinacją pokrywającą całe spektrum zagrożeń z powietrza jest połączenie amunicji podkalibrowej FAPDS-T i programowalnej ABM.

Podsystem napędów zbudowany jest z wykorzystaniem dwóch par bezszczotkowych silników momentowych sterowanych elektronicznie na każdej osi. Silniki te działają w układzie wzajemnego wspomagania i wybierania luzu i dzięki temu zapewniana jest wysoka dynamika i jednocześnie precyzja ruchu. Podsystem nawigacji (inercyjnej i GPS) zapewnie natychmiastowe dowiązanie pozycji działa na pozycji ogniowej i dokładny oraz ciągły pomiar kątów azymutu, pochylenia i przechylenia.

Podsystem łączności i transmisji danych zapewnia współpracę z systemem dowodzenia, współpracę z wozem kierowania ogniem WG-35, transmisję przewodową (fonię i dane) a także zdalne sterowanie z wynośnego terminala. Funkcje realizowane sa przez m.in. telefon cyfrowy i radiostację szerokopasmową.

Zintegrowana głowica śledząca armaty AG-35 zawiera zintegrowany zespół sensorów optycznych i dalmierz laserowy wysokiej repetycji. Zespół sensorów optycznych zawiera kamerę światła dziennego, kamerę termalną i wolny dalmierz laserowy.

Dzięki zastosowaniu głowicy optoelektronicznej, armata AG-35 może pracować w różnych trybach wynikających z kombinacji różnych możliwości wskazywania celu: przez głowicę własną, przez głowicę z wozu kierowania ogniem WG-35, z wynośnego punktu obserwacyjnego i przez operatora z wynośnego terminala.

Zalety

A/AG-35

 

  • kaliber 35 mm, będący optymalną wypadkową wielu rozbieżnych wymagań

  • elastyczność rozwiązań pozwalająca na pracę w różnych trybach i konfiguracjach baterii

  • szybkostrzelność

  • zdolność precyzyjnego rażenia

  • wysoka dynamika podsystemów napędowych

  • możliwość natychmiastowego przełączania pomiędzy dwoma rodzajami amunicji

Inne produkty z tej grupy