Wizyta oficerów - słuchaczy Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej w PIT-RADWAR S.A.

W dniu 27 lutego 2019 r. siedzibę PIT-RADWAR S.A. odwiedzili oficerowie - uczestnicy Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej. Dla oficerów mających zajmować stanowiska Attaché Obrony zapoznanie z możliwościami polskiego przemysłu obronnego stanowi niezbędną część procesu szkolenia.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej, która pozwoliła gościom zapoznać się z osiągnięciami i ofertą produktową spółki PIT-RADWAR S.A. Uczestnikom przybliżono także specyfikę innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez firmę.

Na hali wyrobów gotowych zaprezentowano gościom sprzęt produkowany w Spółce.

Najnowsze wiadomości