O firmie

PIT-RADWAR S.A. jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka, od kilkudziesięciu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie radiolokacji, radioelektronicznych systemów rozpoznania, systemów automatyzacji i wspomagania dowodzenia oraz powiązanych z nimi systemów uzbrojenia, zwłaszcza przeciwlotniczego. Produkty PIT-RADWAR S.A. znajdują się na uzbrojeniu wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP a także na wyposażeniu armii zagranicznych.

PIT-RADWAR S.A. obsługuje pełny cykl dostaw wyrobów od określenia wymagań, poprzez prace badawczo-rozwojowe, prace projektowe, produkcję aż do wsparcia logistycznego oferowanego użytkownikom.

Stały rozwój, poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, wysoko kwalifikowana kadra pracownicza, wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki pozwalają Spółce stale poszerzać ofertę i dostarczać nowoczesne, unikalne rozwiązania w pełni dostosowane do współczesnych, wciąż wrastających wymagań odbiorców.

PIT-RADWAR S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

Nasze placówki

Warszawa

Główna siedziba PIT-RADWAR S.A. mieści się w Warszawie przy ulicy Poligonowej 30. W warszawskiej siedzibie spółki znajduje się większość pracowni merytorycznych.

Tutaj opracowywane są nowe technologie i odbywa się produkcja urządzeń radiolokacyjnych oraz systemów wspomagania.

Gdańsk

Gdańskie biuro PIT-RADWAR S.A. specjalizuje się w pasywnych systemach rozpoznania radioelektronicznego oraz w rozwiązaniach dla Marynarki Wojennej RP.

Wrocław

Oddział Wrocławski PIT-RADWAR S.A. skupia specjalistów z dziedziny techniki mikrofalowej.

Kobyłka

Główną część pracowni w Kobyłce stanowi badawczy poligon antenowy wyposażony w nowoczesna aparaturę do pomiaru charakterystyk anten o powierzchni do 300 m2 i o masie do 15 ton oraz urządzenia umożliwiające montaż anten radarowych.

Działające w Kobyłce Laboratorium Badań Anten PIT-RADWAR S.A wykonuje pomiary parametrów anten i natężeń pól elektromagnetycznych do celów bhp i środowiskowych.

Znajduje się tu także pracownia materiałów ferrytowych, będących istotnych składnikiem podzespołów ferrytowych opracowywanych warszawskiej centrali spółki.

Nasze spółki

Autosan

AUTOSAN Sp. z o.o. jest kontynuatorem tradycji jednego z najstarszych przedsiębiorstw na Podkarpaciu i w Polsce. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroki asortyment autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej, a także autobusy specjalne.

Zurad

Producent systemów i przyrządów kontroli prędkości oraz wyrobów specjalnych dla wojska.

Glucotronic

Producent rozwiązań dla rynku wyrobów medycznych.

PIT-RADWAR S.A. posiada 90% udziałów w spółce.