Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest PIT-RADWAR S.A. , adres siedziby: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa.
 2. W sprawach z zakresu danych osobowych możliwy jest kontakt z Głównym Specjalistą ds. ochrony danych osobowych mailowo: dane.osobowe@pitradwar.com lub telefonicznie: +48 22 540 22 02.
 3. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych.
 4. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcą danych osobowych może być PIT-RADWAR S.A. lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie realizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 8. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, oraz przepisy krajowe, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Klauzula informacyjna dla korzystających z parkingu:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIT–RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-051, ul. Poligonowa 30. 
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w PIT-RADWAR S.A. może się Pani/Pan kontaktować z Głównym Specjalistą do spraw ochrony danych osobowych pod numerem telefonu 22 540 22 02, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pitradwar.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe (zdjęcia pojazdu wraz z numerami rejestracyjnymi tego jego marką i modelem)  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z parkingu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie PIT-RADWAR S.A. oraz podmiot świadczący usługi ochrony osób i mienia na rzecz Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Danych Osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzane danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.