Kariera

PIT-RADWAR S.A. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki, fizyki technicznej, ekonomii jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb. Jesteśmy jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od kilkudziesięciu lat prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie radiolokacji, radioelektronicznych systemów rozpoznania, systemów automatyzacji i wspomagania dowodzenia oraz powiązanych z nimi systemów uzbrojenia, zwłaszcza przeciwlotniczego.

Zalety pracy w PIT-RADWAR S.A.

 • gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy,
 • dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria, inne),
 • dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich,
 • studentom ostatnich lat studiów umożliwiamy pisanie prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w PIT-RADWAR S.A.,
 • pracujemy w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych.

 

Aplikujących do pracy w PIT-RADWAR S.A. prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę /Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: dane.osobowe@pitradwar.com.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051) przy ul. Poligonowej 30, zwana dalej „PIT-RADWAR S.A.”, „Administratorem”;
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w PIT-RADWAR S.A. należy kontaktować się z Głównym Specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod numerem telefonu 22 540-22-02, za pośrednictwem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pitradwar.com lub przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a, b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych:
  a) w celach rekrutacyjnych w PIT-RADWAR S.A.
  b) do celów przyszłych rekrutacji w PIT-RADWAR S.A.
  c) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacji procesu rekrutacji,
 4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia;
 5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, zgodnie z wyrażoną zgodą:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w PIT-RADWAR S.A, a po jego zakończeniu przechowywane do 30 dni licząc od końca procesu,
  b) do celów przyszłych rekrutacji w PIT-RADWAR S.A – nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od wyrażenia zgody lub do momentu cofnięcia zgody;
 6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych;
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procach rekrutacyjnych w PIT-RADWAR S.A.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Głównym Specjalistą ds. ochrony danych osobowych PIT-RADWAR S.A. pod numerem telefonu 22 540-22-02, za pośrednictwem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pitradwar.com lub przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji.


 

 
 

Aktualne oferty pracy