Kariera

PIT-RADWAR S.A. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki, fizyki technicznej, ekonomii jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb. Gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria). Dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich. Studentom ostatnich lat studiów umożliwiamy pisanie prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w PIT-RADWAR S.A.

Zalety pracy w PIT-RADWAR S.A.

 • praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Aplikujących do pracy w PIT-RADWAR S.A. prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę /Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: rekrutacja@pitradwar.com.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051) przy ul. Poligonowej 30, zwana dalej „PIT-RADWAR S.A.”, „Administratorem”;
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w PIT-RADWAR S.A. należy kontaktować się z Działem Audytu i Kontroli Wewnętrznej pod numerem telefonu 22 540-22-02, za pośrednictwem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pitradwar.com lub przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych:
  a) w celach rekrutacyjnych w PIT-RADWAR S.A.
  b) do celów przyszłych rekrutacji w PIT-RADWAR S.A.
 4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia;
 5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, zgodnie z wyrażoną zgodą:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w PIT-RADWAR S.A – do zakończenia procesu rekrutacji,
  b) do celów przyszłych rekrutacji w PIT-RADWAR S.A – nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od wyrażenia zgody lub do momentu cofnięcia zgody;
 6. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych;
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych innych odbiorców oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
 9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania;
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procach rekrutacyjnych w PIT-RADWAR S.A.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Działem Audytu i Kontroli Wewnętrznej PIT-RADWAR S.A. pod numerem telefonu 22 540-22-02, za pośrednictwem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pitradwar.com lub przy pomocy innych dostępnych środków komunikacji.
 

 
 

Aktualne oferty pracy
Nr Ref. 161/2019 Warszawa
Administrator sieci i systemów serwerowych (K/M)
Więcej
Nr Ref. 104/2019 Warszawa
Młodszy projektant (K/M)
Więcej
Nr Ref.172 /2019 Wrocław
Monter - Laborant (Monter lamp mikrofalowych) (K/M)
Więcej
Nr Ref. 157/2019 Warszawa
Technolog (Technolog o specjalności - konstrukcja narzędzi specjalnych) (K/M)
Więcej
Nr Ref. 166/ 2019 Warszawa
Młodszy Projektant Systemów Teleinformatycznych (K/M)
Więcej
Nr ref. 115/2019 Warszawa
Młodszy Specjalista ds. Uruchamiania i Serwisowania
Więcej
Nr Ref.166/2019 Warszawa
Radca Prawny (K/M)
Więcej
Nr ref. 167/2019 Warszawa
Młodszy Projektant
Więcej
Nr Ref. 142/2019 Warszawa
Programista (K/M)
Więcej
Nr Ref.164/2019 Wrocław
Starszy Ślusarz (K/M)
Więcej
Nr Ref. 9/2019 Warszawa
Programista Full Stack (K/M)
Więcej
Nr Ref. 92/2019 Gdańsk
Młodszy Specjalista ds. Uruchomienia i Serwisowania (K/M)
Więcej
Nr ref. 65/2019 Warszawa
Architekt Oprogramowania (K/M)
Więcej
Nr Ref. 156/2019 Warszawa
Kierowca - Mechanik (K/M)
Więcej
Nr Ref. 160/2019 Warszawa
Starszy Specjalista ds. Przygotowywania Produkcji (K/M)
Więcej
Nr Ref. 68/2019 Warszawa
Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze B+R (K/M)
Więcej
Nr Ref. 139/2019 Warszawa
Dyrektor Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej (K/M)
Więcej
Nr Ref. 149/2019 Warszawa
Technolog (Technolog Chemiczny) (K/M)
Więcej
Nr Ref. 27/2019 Warszawa
Rozdzielca-Wydawca (K/M)
Więcej
Nr ref. 120/2019 Warszawa
Frezer CNC (K/M)
Więcej
Nr Ref. 53/2019 Warszawa
Ślusarz (K/M)
Więcej
Nr Ref. 99/2019 Warszawa
Tokarz (Operator obróbki wiórowej i elektroerozyjnej) (K/M)
Więcej
Nr Ref. 82/2019 Wrocław
Starszy Frezer (K/M)
Więcej
Nr Ref. 16/2018 Wrocław
Frezer CNC (K/M)
Więcej
Nr Ref.144/2019 Wrocław
Monter kontaktronów (K/M)
Więcej
Nr Ref. 141/2019 Warszawa
Starszy Specjalista ds. BHP (K/M)
Więcej
Nr Ref. 128 / 2019 Warszawa
Starszy Spec. ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (K/M)
Więcej
Nr Ref.47/2019 Warszawa
Specjalista- kontroler jakości
Więcej
Nr Ref.101/2019 Warszawa
Specjalista ds. sprzedaży (K/M)
Więcej
Nr Ref. 14/2019 Wrocław
Projektant Lamp Mikrofalowych (Fizyk) (K/M)
Więcej
Nr ref. 35/2019 Warszawa
Technik uruchamiania i serwisowania obiektów (K/M)
Więcej
Nr ref. 32/2019 Warszawa
Specjalista ds. Obsługi Serwisu (K/M)
Więcej