PIT-RADWAR S.A. na Trójmiejskich Tragach Pracy

W dniach 13-14 maja br. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbywały się Trójmiejskie Tragi Pracy. Targi to wyjątkowa okazja dla studentów oraz absolwentów szkół średnich, wyższych i zawodowych, a także wszystkich szukających pracy by w jednym miejscu porozmawiać z wieloma pracodawcami.

Podczas dwudniowej imprezy na stoisku PIT-RADWAR S.A. studenci uczelni mieli okazję uzyskać bieżące informacje na temat aktualnie przeprowadzanych akcji rekrutacyjnych, wymagań stawianych pracownikom i warunków pracy.  Na targach oprócz przedstawicieli Biura Kadr obecni byli także pracownicy Oddziału Gdańskiego, z którymi można było porozmawiać o specyfice pracy w naszej spółce, prowadzonych projektach i doświadczeniu jakie można u nas zdobyć. Najnowsze wiadomości