Słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej  w PIT-RADWAR S.A.

W dniu 17 lutego 2020 r. siedzibę PIT-RADWAR S.A. odwiedziła delegacja słuchaczy Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej Akademii Sztuki Wojennej. Oficerowie przygotowywani są do pracy w polskich placówkach dyplomatycznych.
Wizytę w spółce goście rozpoczęli od prezentacji multimedialnej, która pozwoliła zapoznać się z osiągnięciami i ofertą produktową PIT-RADWAR S.A. Oficerowie obejrzeli także gotowe urządzenia opracowywane przez Spółkę, w tym systemy uzbrojenia i systemy radiolokacyjne.

Najnowsze wiadomości