Zautomatyzowany system dowodzenia związkiem taktycznym SZAFRAN

System wspomagania dowodzenia związkiem taktycznym SZAFRAN jest przeznaczony do realizacji procesów dowodzenia na szczeblu korpusu, dywizji, brygady i batalionu wojsk lądowych oraz do wspomagania pracy sztabu poprzez automatyzację czynności i procesów dowodzenia. Rozwiązania stosowane w systemie SZAFRAN zapewniają monitorowanie bieżącej sytuacji operacyjno-taktycznej oraz wspomaganie dowodzenia we wszystkich fazach jego cyklu.

System SZAFRAN obejmuje rodzinę wozów dowodzenia odpowiednich szczebli i dedykowane oprogramowanie. Funkcjonuje w oparciu o sieci lokalne, rozwijane na stanowiskach dowodzenia wymienionych szczebli. Sieci lokalne stanowisk dowodzenia są połączone kanałami łączności, wydzielonymi z systemu łączności związku taktycznego.


Możliwości funkcjonalne:

 • monitorowanie bieżącej sytuacji operacyjno-taktycznej i jej zobrazowanie na tle mapy cyfrowej,
 • analiza terenu w oparciu o mapy cyfrowe i numeryczny model terenu,
 • sporządzanie, zarządzanie i wymiana dokumentów sztabowych w postaci graficznej i tekstowej,
 • sporządzanie planów/modelowanie zamiaru operacji (warianty działań),
 • obliczanie stosunków sił,
 • opracowywanie i wymiana wiadomości sformatowanych (ADatP-3).

Zobrazowanie sytuacji operacyjno-taktycznej:

 • tworzenie i prezentacja sytuacji operacyjno-taktycznej z wykorzystaniem znaków i symboli zgodnych ze standardem APP-6A,
 • sterowanie zobrazowaniem sytuacji poprzez możliwość wyświetlania map o różnej skali, aktywację i ukrywanie warstw graficznych, na których odwzorowane są poszczególne fazy operacji,
 • opracowanie uzupełniających graficznych dokumentów sztabowych,
 • łatwa lokalizacja na mapie obiektów geograficznych za pomocą skorowidza nazw geograficznych.

Analiza terenu:

 • określanie zakresu widoczności wzrokowej,
 • wykreślanie stref zalewowych,
 • wykreślanie rzeźby terenu,
 • wykreślanie przekrojów/profili terenu,
 • wyznaczanie azymutów,
 • wyznaczanie odległości pomiędzy punktami.

Cechy użytkowe systemu SZAFRAN:

 • korzystanie z systemu łączności związku taktycznego,
 • integracja z systemami wspomagania dowodzenia i kierowania środkami walki rodzajów sił zbrojnych,
 • interoperacyjność z systemami wspomagania dowodzenia krajów NATO,
 • możliwość rozszerzania infrastruktury sprzętowej i programowej,
 • zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • zastosowanie COTS w zakresie sprzętu i oprogramowania,
 • standardowe protokoły komunikacyjne,
 • standardowe systemy operacyjne (MS Windows, Solaris),
 • pakiet biurowy MS Office,
 • serwer bazy danych oparty na IBM Informix Dynamic Server,
 • temperatura pracy głównych elementów systemu od -30°C do +55°C,
 • temperatura przechowywania od -30°C do +65°C,
 • praca w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, pył),
 • możliwość pracy w warunkach użycia broni masowego rażenia,
 • praca na postoju i w ruchu (niektórych komponentów systemu).

Zalety

Szafran - zalety

 • zwiększenie zakresu informacji wykorzy stywanych w procesie dowodzenia

 • przyśpieszenie procesu planowania

 • skrócenie czasu sporządzania i wymiany dokumentów dowodzenia

 • przygotowanie i dystrybucja bieżącej sytuacji operacyjno-taktycznej (RGP).

 • przyśpieszenie przepływu informacji w obrębie pojedyńczego stanowiska dowodzenia i grupy stanowisk jednostek współpracujących, co wpływa na istotne skrócenie czasu reakcji

 

Inne produkty z tej grupy
Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.