Regulamin

Kierując się transparentnością, przejrzystością oraz optymalizacją procesu zakupów usług, materiałów, części zamiennych i gotowych dóbr inwestycyjnych, wprowadzono dokument „Regulamin organizowania przez PIT-RADWAR S.A. postępowań przetargowych” normujący podstawowe zasady współpracy z Dostawcami i Wykonawcami podczas organizowanych przetargów. Dokument ten jest integralną częścią postepowań przetargowych ogłaszanych i realizowanych przez PIT-RADWAR S.A.