Aktualne postępowania

PIT-RADWAR S.A. jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

PIT-RADWAR S.A. w ramach poszerzania Portfela Dostawców i Wykonawców zachęca Dostawców materiałów oraz Wykonawców usług do przesyłania swoich ofert współpracy z wyszczególnieniem asortymentu, który oferują.

Jednocześnie zapraszamy do rejestracji i korzystania z platformy zakupowej użytkowanej przez PIT-RADWAR S.A. na której znajdują się wszystkie ogłoszenia o prowadzonych przez PIT-RADWAR S.A. postępowaniach przetargowych nie będących postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

Platforma zakupowa użytkowana przez PIT-RADWAR S.A.:
zakupy.pitradwar.com

 

Termin: 30.08.2019, 23:59

14.08.2019, 14:10

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania oferty kosztowej na wykonanie instalacji i zamontowanie nagrzewnic wodnych na hali bud. „C”.

Termin: 23.08.2019, 23:59

09.08.2019, 12:51

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania oferty kosztowej na wykonanie przeróbki instalacji zasilającej c.o.

Termin: 23.08.2019, 16:00

09.08.2019, 12:43

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do złożenia oferty kosztowej na wykonanie robót instalacji elektrycznych i „niskich prądów”

Termin: 22.08.2019, 23:59

08.08.2019, 12:29

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: Remont z częściową odbudową budynku nr 6

Termin: 27.08.2019, 14:00

06.08.2019, 14:53

PIT-RADWAR S.A. informuje o przetargu nieograniczonym na: wykonanie i dostawę  kontenerowej stacji sprężarek oraz wykonanie dokumentacji projektowej i robót  instalacyjnych  w zakresie podłączania i uruchomienia  kontenerowej stacji sprężarek 

Termin: 30.08.2019, 15:00

05.08.2019, 09:50

PIT-RADWAR S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę Klatki Faradya z absorberami o wymiarach wewnętrznych 5,3 m (długość) x 3,9 m (szerokość) x 2,73 (wysokość) o skuteczności ekranowania min. 100 dB w paśmie do 6 GHz

Termin: 19.08.2019, 14:00

01.08.2019, 14:28

PIT-RADWAR S.A. ogłasza przetarg ograniczony – zewnętrzny na sprzedaż wybranych używanych maszyn i urządzeń

Termin: 12.08.2019, 23:59

01.08.2019, 12:56

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac w zakresie instalacji klimatyzacji pomieszczenia laboratoryjnego, sufitowej z wymiennikiem na dachu

Termin: 12.08.2019, 14:00

31.07.2019, 14:38

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania oferty kosztowej na wykonanie remontu korytarza, klatki schodowej, pomieszczeń 105, 106 oraz toalet w bud. „W” znajdującym się przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu.

Termin: 14.08.2019, 23:59

31.07.2019, 14:05

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie ogólnobudowlanym, adaptacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji

Termin: 19.08.2019, 23:59

29.07.2019, 13:58

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wymianę i naprawę rynien i  rur spustowych w wybranych  budynkach przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.

Termin: 05.08.2019, 23:59

29.07.2019, 13:38

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wymiana wodociągów przy bud 4, przy bud 1a, przy bud 9a, przy bud 3 na terenie zakładu przy ul. Poligonowej 30” w Warszawie.

Termin: 31.07.2019, 23:59

24.07.2019, 08:26

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław zaprasza do złożenia oferty kosztowej na usługi kompleksowego sprzątania terenu obiektu PIT- RADWAR S.A. Oddział Wrocław ul. Grabiszyńska 97 po alokacji

Termin: 16.08.2019, 23:59

23.07.2019, 15:57

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław zaprasza do złożenia oferty kosztowej na wykonanie ekspertyzy - koncepcji przebudowy portierni znajdującej się przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu 

Termin: 12.08.2019, 23:59

23.07.2019, 14:28

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji linii nr 9 dla potrzeb wprowadzenia technologii srebrzenia i złocenia chemicznego

Termin: 07.08.2019, 23:59

22.07.2019, 12:02

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: Remont z częściową odbudową budynku nr 6 

Termin: 06.08.2019, 14:00

15.07.2019, 16:22

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej położonej w budynku w Warszawie przy ul. Poligonowej 32 na Pradze Południe

Termin: 08.08.2019, 23:59

10.07.2019, 15:04

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych: przebudowa instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w związku z podłączeniem dygestorium w budynku nr III przy ul. Nadmeńskiej 14 w Kobyłce

Termin: 30.07.2019, 23:59

09.07.2019, 12:57

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu oświetlenia terenu wewnętrznego spółki przy ul. Poligonowej 30