Aktualne postępowania

PIT-RADWAR S.A. jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

PIT-RADWAR S.A. w ramach poszerzania Portfela Dostawców i Wykonawców zachęca Dostawców materiałów oraz Wykonawców usług do przesyłania swoich ofert współpracy z wyszczególnieniem asortymentu, który oferują.

Jednocześnie zapraszamy do rejestracji i korzystania z platformy zakupowej użytkowanej przez PIT-RADWAR S.A. na której znajdują się wszystkie ogłoszenia o prowadzonych przez PIT-RADWAR S.A. postępowaniach przetargowych nie będących postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

Platforma zakupowa użytkowana przez PIT-RADWAR S.A.:
zakupy.pitradwar.com

 

Termin: 08.05.2020, 14:00

02.04.2020, 12:38

PIT-RADWAR S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na remont i modernizację instalacji wodnej w budynku nr 77 na terenie zakładu produkcyjnego PIT-RADWAR S.A.

Termin: 23.04.2020, 23:59

02.04.2020, 10:26

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie ścieków po płukaniu złóż Stacji Uzdatniania Wody

Termin: 02.04.2020, 23:59

26.03.2020, 10:35

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na  usługę prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy PIT-RADWAR S.A. 

Termin: 24.04.2020, 14:00

24.03.2020, 15:58

PIT-RADWAR S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup usług wdrożeniowych systemu klasy ERP MS Dynamics 365

Termin: 20.04.2020, 23:59

23.03.2020, 09:38

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w Oddziale Gdańskim spółki

Termin: 03.04.2020, 23:59

17.03.2020, 15:11

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w celu zasilenia prostowników do ładowania akumulatorów wózków w budynku w Warszawie

Termin: 02.04.2020, 14:00

16.03.2020, 11:03

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wyznaczanie granicznych parametrów, wykorzystywanych do identyfikacji i oceny stanu technicznego Urządzeń Transportu Bliskiego

Termin: 24.04.2020, 23:59

04.03.2020, 14:36

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na  demontaż i montaż rynien spustowych (pionowych) - w budynku przy ul. Hallera 233A w Gdańsku

Termin: 20.04.2020, 23:59

03.03.2020, 10:36

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na  wykonanie robót budowlanych we wszystkich branżach na podstawie projektu wykonawczego - Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku nr 2 wraz z dostosowaniem instalacji wewnątrzbudynkowych do nowej aranżacji

Termin: 13.04.2020, 23:59

27.02.2020, 09:16

PIT-RADWAR S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych