Certyfikaty

Zintegrowany System Zarządzania

Nasze wyroby objęte są odbiorem wojskowym, a w przypadku państw NATO procesem GQA (Rządowe Zapewnienie Jakości).

Potwierdzeniem zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania ze światowymi standardami w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli obrotu z zagranicą towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, są uzyskane koncesje i certyfikaty.

 

Certyfikat ISO/IEC 27001:2017 (ISMS)

Certyfikat akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacja OiB)

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016

Certyfikat potwierdzający spełniania wymagań w zakresie zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz zapewnienia jakości wyrobów w oparciu o wymagania NATO wynikające z publikacji standaryzacyjnej AQAP 2070 w zakresie „ Projektowanie, produkcja, instalowanie i serwis wojskowych i cywilnych wyrobów elektroniki profesjonalnej, w tym urządzeń radiolokacyjnych, zautomatyzowanych systemów dowodzenia i zespołów mikrofalowych.
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie teleinformatyki oraz technologii informatycznych wspierających bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury.
Świadczenie usług produkcyjnych w zakresie galwanotechniki, obróbki mechanicznej elementów metalowych, przetwórstwa tworzyw sztucznych, testów środowiskowych”.
Ustanowiona Polityka Jakości oraz cele i zadania ukierunkowane są na Klienta jako stronę zainteresowaną, zwiększanie jego zadowolenia z dostarczanych wyrobów, współpracy i świadczonych usług.


Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań w zakresie zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 oraz podejmowanie zdecydowanych działań przyjaznych środowisku, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Polityka środowiskowa PIT-RADWAR S.A. nastawiona jest na zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i realizacji programów zmniejszających negatywny wpływ działań organizacji na środowisko naturalne.


Certyfikat WSK

Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

PIT-RADWAR S.A. zapewnia przestrzeganie wymagań prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie kontroli obrotu wyrobami strategicznymi w celu zapobiegania transakcjom niedozwolonym i utrzymania międzynarodowego pokoju.


Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001-2018 

Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy ISO 45001: 2018 oraz podejmowanie systematycznych działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przy uwzględnieniu wymagań prawnych, oczekiwań społecznych i uzyskiwanych efektów finansowych, związanych z ograniczeniem ilości wypadków i zdarzeń niepożądanych. W PIT-RADWAR S.A. prowadzone są kompleksowe działania związane z analizą zagrożeń, identyfikacją prac szczególnie niebezpiecznych, oceną ryzyka zawodowego, zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym, zapewnieniem kwalifikacji pracowników oraz odpowiednich zasobów i środków organizacyjno – technicznych służących bezpieczeństwu i higienie pracy.


Certyfikat akredytacji AB 1218

Działające na terenie oddziału PIT-RADWAR S.A w Kobyłce, Laboratorium Badawcze posiada certyfikat akredytacji systemu jakości na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający wiarygodność i uznawanie wyników badań wykonywanych w zakresie pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku pracy i ogólnym, charakterystyk promieniowania, zysku energetycznego i kąta położenia osi elektrycznej anten oraz tłumienności obiektów ekranujących w wyrobach i wyposażeniu elektrycznym, telekomunikacyjnym, elektronicznym, a także w wyposażeniu wojskowym.


Koncesja nr B-068/2003

Koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

Zaświadczenie wydane przez wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji o nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej 2698H.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Świadectwa Bezpieczeństwa

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I Stopnia Nr SBPKK007920T poświadczające pełną zdolność Spółki do ochrony informacji niejawnych do klauzuli TAJNE włącznie, Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I Stopnia do klauzuli NATO SECRET włącznie oraz Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I Stopnia do klauzuli SECRET UE / EU SECRET włącznie.

Świadectwo uznania 1/2013/JC SKW

Pracownicy akredytowanego Laboratorium Badawczego to wykwalifikowany, doświadczony personel, dysponujący stanowiskami badawczymi wyposażonymi w nowoczesną aparaturę pomiarową. Pozwoliło to również na uzyskanie świadectwa Nr 1/2013/JC SKW, potwierdzającego uznanie kompetencji Laboratorium Badawczego w zakresie wykonywania badań tłumienności obiektów i indywidualnych osłon ekranujących w trybie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.