Władze Spółki

 

ZARZĄD PIT-RADWAR S.A.

Krzysztof Kluza - Prezes Zarządu

Andrzej Sieradz - Członek Zarządu

Paweł Rogosz - Członek Zarządu

Marek Adamiak - Członek Zarządu

 

 

RADA NADZORCZA

Marcin Mazuryk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Robert Kudelski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Kowalik - Sekretarz Rady Nadzorczej

Bartosz Niemczynowicz - Członek Rady Nadzorczej

Jan Bidziński - Członek Rady Nadzorczej