Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

Statut


Tekst jednolity został ustalony Uchwałą Nr 42/V/2019 Rady Nadzorczej PIT-RADWAR S.A. z dnia 28 marca 2019 r. Pełna treść dokumentu znajduje się w załączniku.