Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 540 22 77, 22 540 29 88
akcjonariusze@pitradwar.com

Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy - eRA: https://era.pkobp.pl/login


Kanały Obsługi Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy oraz zakres ich obsługi 

PKO BP BM będzie obsługiwał Akcjonariuszy Spółki, w następujący sposób:

  1. w Punktach Obsługi Klienta (POK) w godzinach ich pracy – w pełnym zakresie wynikającym z przepisów prawa, niezależnie od tego, czy Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną, czy tez nie.
    Lista POK znajduje się na stronie internetowej https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/

    W POK PKO BP BM Akcjonariusze ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy od 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość realizacji wszystkich czynności wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności będą mieli możliwość:
    pobrania bezpłatnie wyciągu z rejestru akcjonariuszy, stanowiącego informację, o której mowa w art. 3285 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
    wskazania rachunku bankowego do ich indywidualnego Rejestru Rynku Niepublicznego, za pomocą którego wypłacane będą zobowiązania pieniężne spółki, o ile Statut Spółki nie przewiduje inaczej.

  2. za pośrednictwem aplikacji eRA – Akcjonariusze, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz PKO BP BM, oraz podali numer telefonu komórkowego. 

W aplikacji eRA Akcjonariusze od 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość zarówno przeglądu rejestru akcjonariuszy, jak też możliwość bezpłatnego pobrania wyciągu z tego rejestru (wyciąg zawiera dane dot. Emitenta, emisji oraz informacje z rejestru akcjonariuszy dotyczące danego Akcjonariusza). Akcjonariusze będą mieli również dostęp do powiadomień i raportów, gdzie będą zamieszczanie kierowane do nich informacje. Zakres funkcjonalności aplikacji eRA (perspektywa Akcjonariusza) będzie sukcesywnie rozszerzany a informacje będą udostępniane Akcjonariuszom na ww. stronach skierowanych do Akcjonariuszy.


Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.