Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 540 22 77, 22 540 29 88, 22 486 52 65
akcjonariusze@pitradwar.com

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 grudnia 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z HICRON sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Umowy na wdrożenie i wsparcie utrzymaniowe Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem opartego na SAP S/4HANA;
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 7.12.2022 r. do 9.12.2022 r. w godz. 8:00 – 16:00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).
Zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h. odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 5.12.2022 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 listopada 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9:30.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na określenie wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników AUTOSAN sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa na rzecz HSW S.A.;
 6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 25.11.2022 r. do 29.11.2022 r. w godz. 8:00 – 16:00 (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h. odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 22.11.2022 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

                                                                                   


Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.