Kontakt

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

tel: 22 540 22 77, 22 540 29 88
akcjonariusze@pitradwar.com

Wymiana akcji

W dniu 20 października 2011 r. NWZA Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. (obecnie PIT-RADWAR S.A.) podjęło Uchwałę Nr 3 w sprawie połączenia spółki Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. ze spółkami Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. i Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 30 grudnia 2011 r. doszło do połączenia, poprzez przejęcie: Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. z siedzibą w Warszawie, Przedsiębiorstwa Produkcji Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. o kwotę 229.440.290 zł do kwoty 369.440.290 zł poprzez emisję 22.944.029 nowych akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy CNPEP „RADWAR” S.A. i PPPE „DOLAM” S.A.

Liczba akcji Serii B Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. przyznawanych akcjonariuszom CNPEP „RADWAR” S.A. i PPPE „DOLAM” S.A. została obliczona jako iloczyn liczby akcji należących do danego akcjonariusza CNPEP „RADWAR” S.A. bądź PPPE „DOLAM” S.A. w dniu połączenia i określonych stosunków wymiany akcji, zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Akcjonariusze CNPEP „RADWAR” S.A. i PPPE „DOLAM” S.A., którzy w wyniku zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Serii B PIT S.A., nie otrzymali ułamkowej części akcji Serii B PIT S.A., byli uprawnieni do otrzymania od PIT S.A. dopłat pieniężnych.

Fizyczna wymiana akcji (odcinków zbiorowych) dla akcjonariuszy CNPEP „RADWAR” S.A. i PPPE „DOLAM” S.A. miała jedynie charakter techniczny. Wszyscy akcjonariusze CNPEP „RADWAR” S.A. i PPPE „DOLAM” S.A. z dniem 1 stycznia 2012 r. stali się automatycznie akcjonariuszami PIT S.A. posiadającymi akcje Serii B. Odpowiednie zapisy zostały dokonane w Księdze Akcyjnej Spółki.


Zamknij UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.